Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 10

Ntshintshantshintsha Ilizwi

Ntshintshantshintsha Ilizwi

IZaga 8:4

OKUMELE UKWENZE: Khweza ilizwi lakho loba ulehlise, untshintshe ijubane kanye lephimbo olisebenzisayo ukuze okutshoyo kucace njalo kuthinte inhliziyo.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Khweza ilizwi lakho loba ulehlise. Bala ngelizwi eliphezulu ukuze ucacise imicijo eqakathekileyo futhi ukhuthaze abakulaleleyo. Kwenze lokhu langesikhathi ubala umbhalo okhuluma ngesahlulelo. Yehlisa ilizwi nxa ufuna abakulaleleyo balangazelele ukuzwa okunengi kumbe nxa uveza imizwa yokwesaba kumbe eyokukhathazeka.

  • Ntshintshantshintsha iphimbo. Nxa kuvuma ngolimi lwakho, khuluma ngephimbo eliphezulu ukuze uveze intshiseko loba uchaze ubukhulu bento ethile kumbe ubude bomango. Nciphisa iphimbo nxa uveza imizwa yosizi loba eyokudana.

  • Ntshintshantshintsha ijubane. Ngezelela ijubane nxa uveza imizwa yokuthaba. Yehlisa ijubane nxa uchaza imicijo eqakathekileyo.