Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 1

Isethulo Esilohlonzi

Isethulo Esilohlonzi

ImiSebenzi 17:22

OKUMELE UKWENZE: Isethulo sakho kumele senze abakulaleleyo bafise ukuzwa okunengi, sicacise ukuthi uzakhuluma ngani njalo sitshengise ukuthi kungani obafundisayo kumele bakulalele lokho ozakhuluma ngakho.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Benze bafise ukuzwa okunengi. Sebenzisa umbuzo, umutsho, indaba esematheni kumbe okunye okwenzakale empilweni zabanye okungenza abakulaleleyo bafise ukuzwa okunengi.

  • Cacisa ukuthi uzakhuluma ngani. Nxa usethula inkulumo, yenza kucace ukuthi inhloso yayo ngeyani futhi uncede abakulaleleyo bazwisise ukuthi uzakhuluma ngani.

  • Tshengisa ukuthi ozakhuluma ngakho kuqakatheke ngani. Yethule ngobunono indaba yakho ukuze ihambelane lalokho okudingwa ngabantu obafundisayo. Siza ngamunye wabo azwisise ukuthi izamnceda njani empilweni yakhe.