Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 15

Wenza Isimangaliso Sakhe Sokuqala

Wenza Isimangaliso Sakhe Sokuqala

UJOHANE 2:1-12

  • UMTSHADO WEKHANA

  • UJESU UNTSHINTSHA AMANZI ABE LIWAYINI

Sekulilanga lesithathu uNathaniyeli ebe ngomunye wabafundi bakaJesu bokuqala. UJesu labafundi bakhe bokuqala baqonda enyakatho, esigabeni seGalile. Bafuna ukuya edolobheni leKhana lapho okuvela khona uNathaniyeli. IKhana isemaqaqeni aseNazaretha lapho okwakhulela khona uJesu. Banxuswe emtshadweni khonale eKhana.

Unina kaJesu laye unxusiwe emtshadweni. Kukhanya ungomunye wabancedisa abantu abanxusiweyo emtshadweni njengoba engumngane wemuli yalabo abatshadayo. Yikho enanzelela masinyane ukuthi akuselawayini, abesesithi kuJesu: “Kabaselawayini.”​—UJohane 2:3.

Lapha uMariya utshela uJesu ukuthi abone angakwenza njengoba iwayini seliphelile. UJesu umphendula athi: “Mfazi, mina lawe silani lakho lokho?” (UJohane 2:4) Konke akwenzayo kumele kuvele kuNkulunkulu onguye ombeke ukuthi abe yiNkosi, hatshi kwabemuli kumbe kubangane. UMariya uyitshiyela kuye indaba yewayini, abesetshela abanika abantu ukudla athi: “Yenzani konke alitshela khona.”​—UJohane 2:5.

Kulembiza eziyisithupha ezenziwe ngamatshe njalo ngayinye ithwala amanzi angaba ngamalitha angu-40. UJesu utshela abanika abantu ukudla athi: “Gcwalisani imbiza lezi ngamanzi.” Aphinde athi: “Khanini liyenika umphathi wedili.”​—UJohane 2:7, 8.

Umphathi wedili uyathokoza kakhulu esizwa ubunandi bewayini leli kodwa kakwazi ukuthi lenziwe ngendlela eyisimangaliso. Ubiza umyeni athi: “Wonke umuntu uqala akhiphe iwayini elimnandi, besekusithi nxa abantu sebedakiwe abanike elingamnandi. Wena ugcine elimnandi kwaze kwaba khathesi.”​—UJohane 2:10.

Lesi yisimangaliso sokuqala uJesu asenzayo. Ukholo lwabafundi bakhe abatsha luyaqina ngesikhathi bebona isimangaliso lesi. Ngemva kwalokho yena lonina kanye labafowabo baya edolobheni laseKhaphenawume elisenyakatho ntshonalanga ekhunjini loLwandle LwaseGalile.