Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

OLwesihlanu

OLwesihlanu

“Qina ube lesibindi”​—UJOSHUWA 1:7

EKUSENI

 • 9:20 Ividiyo Yomculo

 • 9:30 Ingoma No. 110 Lomthandazo

 • 9:40 INKULUMO EYENZIWA NGUMGCINISIHLALO: UJehova Ungumthombo Wesibindi Seqiniso (IHubo 28:7; 31:24; 112:7, 8; 2 KuThimothi 1:7)

 • 10:10 INKULUMO YOKUTSHIYELANA: Kungani Kumele Sibe Lesibindi?

 • 11:05 Ingoma No. 126 Lezaziso

 • 11:15 UKUBALWA KWEBHAYIBHILI OKUSAMDLALO: “Qina Ube Lesibindi Njalo Uwenze Lumsebenzi”! (1 ImiLando 28:1-20; 1 USamuyeli 16:1-23; 17:1-51)

 • 11:45 “Akulasikhali Esikhandelwe Wena Esizaphumelela” (U-Isaya 54:17; IHubo 118:5-7)

 • 12:15 Ingoma No. 61 Lekhefu

 EMINI

 • 1:25 Ividiyo Yomculo

 • 1:35 Ingoma No. 69

 • 1:40 INKULUMO YOKUTSHIYELANA: Balekela Izinto Ezingenza Ungabi Lesibindi

  • Ungaphelelwa Lithemba Kodwa Ligagadlele (IHubo 27:13, 14)

  • Ungabi Ngumuntu Osolayo Kodwa Woba Ngobongayo (IHubo 27:1-3)

  • Khuthalela Ukutshumayela Hatshi Ukuzilibazisa Okungakhiyo (IHubo 27:4)

  • Woba Labangane Abahle Hatshi Ababi (IHubo 27:5;IZaga 13:20)

  • Sebenzisa Inhlakanipho EseBhayibhilini Hatshi Eyomhlaba (IHubo 27:11)

  • Ungathandabuzi Kodwa Woba Lokholo (IHubo 27:7-10)

 • 3:10 Ingoma No. 55 Lezaziso

 • 3:20 INKULUMO YOKUTSHIYELANA: Babusiswa Ngenxa Yokuba Lesibindi

 • 3:55 “Yimani Isibindi! Sengiwunqobile Umhlaba” (UJohane 16:33; 1 UPhetro 2:21, 22)

 • 4:15 Singamabutho KaKhristu Alesibindi (2 KwabaseKhorinte 10:4, 5; Kwabase-Efesu 6:12-18; 2 KuThimothi 2:3, 4)

 • 4:50 Ingoma No. 22 Lomthandazo