Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 Ingxenye 4

“UNkulunkulu Uluthando”

“UNkulunkulu Uluthando”

Kuzo zonke izimpawu zobuntu uJehova alazo, uthando yilo oluqakatheke kakhulu. Yilo futhi olukhanga ukwedlula ezinye. Nxa sesihlola ezinye izingxenye ezinhle zophawu lolu oluligugu kakhulu sizabona ukuthi kungani iBhayibhili lisithi “uNkulunkulu uluthando.”​—1 UJohane 4:8.

ENGXENYENI LE

ISAHLUKO 23

“Yena Wasithanda Kuqala”

Utshoni umutsho othi “uNkulunkulu uluthando”

ISAHLUKO 24

Kakulalutho ‘Olungasehlukanisa Lothando lukaNkulunkulu’

Nqoba amanga okuthi uNkulunkulu kakuthandi futhi kakuqakathekisi.

ISAHLUKO 25

‘Isihawu Sobubele bukaNkulunkulu Wethu’

Indlela uNkulunkulu azizwa ngayo ngawe ifanana njani lendlela umama azizwa ngayo ngosane lwakhe?

ISAHLUKO 26

UNkulunkulu Uzimisele ‘Ukuthethelela’

Nxa kuyikuthi uNkulunkulu ukhumbula konke, kungenzakala njani ukuthi axolele futhi akhohlwe?

ISAHLUKO 27

“Yeka Ukuthi Bukhulu Kangakanani Ubuhle Bakhe!”

Buyini sibili ubuhle bukaNkulunkulu?

ISAHLUKO 28

“Nguwe Wedwa Othembekileyo”

Kungani ukuthembeka kukaNkulunkulu kukukhulu kangaka?

ISAHLUKO 29

Ukwazi Uthando lukaKhristu

Izingxenye ezintathu zothando lukaJeus zitshengisa ngokupheleleyo uthando lukaJehova.

ISAHLUKO 30

“Liphile Impilo Yothando”

Eyokuqala KwabaseKhorinte ikhuluma ngezindlela ezingu-14 esingatshengisa ngazo uthando.