Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 2

“Uthanda Ukwahlulela Okuhle”

“Uthanda Ukwahlulela Okuhle”

Ukungalungi kugcwele emhlabeni lamuhla, njalo abantu abanengi benza iphutha lokusola uNkulunkulu. Kodwa iBhayibhili lifundisa iqiniso eliduduzayo, elokuthi “uJehova uthanda ukwahlulela okuhle.” (IHubo 37:28, NW) Engxenyeni le sizafunda ngendlela uNkulunkulu atshengise ngayo ukuthi amazwi la aliqiniso, lokuthi enza njani ukuthi abantu bonke babe lethemba.

ENGXENYENI LE

ISAHLUKO 11

“Zonke Izindlela Zakhe Ziyikwahlulela Okuhle”

Kungani ukwahlulela okuhle kukaNkulunkulu kukhanga?

ISAHLUKO 12

“Kukhona Ukungalungi kuNkulunkulu Na?”

Nxa kuyikuthi uJehova uyakuzonda ukungalungi, kungani umhlaba ugcwele ukungalungi?

ISAHLUKO 13

“Umthetho kaJehova Uphelele”

Imithetho ingenza njani ukuthi abantu bathandane?

ISAHLUKO 14

UJehova Ulungiselela Inhlawulo Yabanengi

Imfundiso elula kodwa eqakathekileyo ingakunceda ukuthi usondele kuNkulunkulu.

ISAHLUKO 15

UJesu ‘Uletha Ukulunga Emhlabeni’

UJesu wakuthuthukisa njani ukwahlulela kuhle esikhathini esadlulayo? Ukuthuthukisa njani khathesi? Njalo uzakuletha njani ukwahlulela kuhle esikhathini esizayo?

ISAHLUKO 16

‘Yenza Okulungileyo’ Ekuhambeni loNkulunkulu

Kungani uJesu waxwayisa wathi: “Lingehluleli funa lani lehlulelwe”?