Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 8

Ukufa KukaJesu Kutshoni Kuwe?

Ukufa KukaJesu Kutshoni Kuwe?

UJesu wafa ukuze thina sithole ukuphila. UJohane 3:16

Ngemva kwensuku ezintathu uJesu efile, abanye abesifazana bahamba engcwabeni lakhe bathola kungasela lutho. UJehova wayesemvusile uJesu kwabafileyo.

Ngokuhamba kwesikhathi, uJesu wabonakala kubaphostoli bakhe.

Yebo, uJehova wayevuse uJesu ukuthi aphile njengesidalwa somoya esingafiyo njalo esilamandla. Abafundi bakaJesu bambona esiya phezulu ezulwini.

 UNkulunkulu wavusa uJesu wambeka njengeNkosi yoMbuso wakhe. UDanyeli 7:13, 14

UJesu wanikela ngokuphila kwakhe ukuze ahlenge abantu. (UMathewu 20:28) Ngesihlengo, uNkulunkulu wenza senelise ukuthola ukuphila okungapheliyo.

UJehova wabeka uJesu njengeNkosi ukuthi abuse umhlaba wonke. Uzabe elabantu abathembekileyo abayi144,000 abavuswa lapha emhlabeni besiyaphila ezulwini. Uhulumende wasezulwini olokulunga ubunjwa nguJesu labayi 144,000—uMbuso kaNkulunkulu.ISambulo 14:1-3.

UMbuso kaNkulunkulu uzantshintsha umhlaba lo ube yipharadayisi. Izimpi, ubugebengu, ubuyanga lendlala kuyabe kungasekho. Abantu bazaba lentokozo enkulu.IHubo 145:16.