Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 1

Simlalela Ngayiphi Indlela UNkulunkulu?

Simlalela Ngayiphi Indlela UNkulunkulu?

UNkulunkulu ukhuluma lathi esebenzisa iBhayibhili. 2 KuThimothi 3:16

UNkulunkulu weqiniso watshela abantu ukuba babhale phansi imicabango yakhe ebhukwini elingcwele. Ibhuku leli liBhayibhili. Lilomlayezo oqakathekileyo uNkulunkulu afuna ube wazi.

UNkulunkulu uyakwazi okungasisiza empilweni, njalo ungumthombo wokuhlakanipha konke. Ngokumlalela uzaba lokuhlakanipha okukhulu.Izaga 1:5.

UNkulunkulu ufuna wonke umuntu emhlabeni alifunde iBhayibhili. Khathesi selithokala ngendimi ezinengi.

Nxa ufuna ukulalela uNkulunkulu kumele ulifunde iBhayibhili njalo ulizwisise.

 Abantu kuyo yonke indawo bayalalela. UMathewu 28:19

OFakazi bakaJehova bangakuncedisa ukuthi ulizwisise iBhayibhili.

Emhlabeni wonke, bafundisa iqiniso ngoNkulunkulu.

Akudingeki ukuthi ubhadalele imfundo leyi. Ungafunda njalo ngoNkulunkulu eHholo loMbuso laboFakazi bakaJehova eliseduze lawe.