Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 6

UZamcolo Usifundisani?

UZamcolo Usifundisani?

UNkulunkulu wabhubhisa abantu ababi kodwa wasindisa uNowa lemuli yakhe. UGenesisi 7:11, 12, 23

Izulu lana okwamalanga angamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane, njalo amanzi asibekela umhlaba. Bonke abantu ababi bafa.

Izingilosi ezahlamukayo zatshiya imizimba yazo yenyama zaba ngamadimoni.

Ababesemkhunjini basinda. Lanxa uNowa lemuli yakhe bacina befile, uNkulunkulu uzabavusa belethemba lokuphila okungapheliyo.

 UNkulunkulu uzaphinda abhubhise abantu ababi njalo asindise abalungileyo. UMathewu 24:37-39

USathane lamadimoni akhe basaqhubeka bekhohlisa abantu.

Njengasesikhathini sikaNowa, lamuhla abantu abanengi abasifuni isiqondiso sothando sikaNkulunkulu. Esikhathini esiseduze uJehova uzabhubhisa abantu ababi.2 UPhetro 2:5, 6.

Abanye abantu banjengoNowa. Bayamlalela uNkulunkulu njalo benza akutshoyo; bangoFakazi bakaJehova.