Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 76

UJesu Wenza Ukuthi Ithempeli Lihlanzeke

UJesu Wenza Ukuthi Ithempeli Lihlanzeke

Kucatshangelwa ukuthi uJesu waya eJerusalema ngabo April, ngomnyaka ka-30 C.E. Abantu abanengi babeze eJerusalema belande iPhasika. Okunye okwakusenziwa emkhosini lo yikunikela ngezinyamazana. Abanye babebuya lezinyamazana kodwa abanye babezithenga eJerusalema.

UJesu wathi efika ethempelini wathola abantu bethengisa izinyamazana khona kanye endlini yokukhonzela uJehova. UJesu wenzani ebona lokhu? Wenza umchilo wasexotshela phandle izimvu lezinkomo. Wagenqula amatafula alabo ababentshintsha imali futhi  wachithela phansi imali yabo. Wasetshela labo ababethengisa amajuba wathi: ‘Akhupheni lapha. Lingenzi indlu kababa indawo yokuthengiselana.’

Abantu ababesethempelini bamangala bebona lokho okwakusenziwa nguJesu. Abafundi bakhe bakhumbula isiphrofetho esikhuluma ngoMesiya esithi: ‘Ukutshisekela indlu kaJehova kuzangidla ngaphakathi.’

Ngomnyaka ka-33 C.E., uJesu waphinda walihlanza ithempeli. Kazange avumele loba ngubani ukuthi adelele indlu kaYise.

“Lingeze lakhonza kanyekanye uNkulunkulu leMali.”—ULukha 16:13