Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 1

Ziyini Izindaba Ezinhle?

Ziyini Izindaba Ezinhle?

1. Ziyini izindaba ezivela kuNkulunkulu?

UNkulunkulu ufuna abantu bathole intokozo ngokuphila emhlabeni. Wadala umhlaba lakho konke okukuwo ngenxa yokuthi uyabathanda abantu. Esikhathini esiseduze uzathatha inyathelo lokuthi anike abantu kuyo yonke indawo ikusasa elingcono. Uzakhipha konke okwenza abantu bahlupheke.​—Bala uJeremiya 29:11.

Akula hulumende owake waphumelela ukuqeda izimpi, imikhuhlane lokufa. Kodwa kulezindaba ezinhle. Esikhathini esiseduze, uNkulunkulu uzasusa bonke ohulumende babantu afake owakhe. Abazabuswa yilowo hulumende bazajabulela ukuthula lempilakahle.​—Bala u-Isaya 25:8; 33:24; uDanyeli 2:44.

2. Kungani izindaba ezinhle ziqakatheke kakhulu lamuhla?

Ukuhlupheka kuzaphela lapho uNkulunkulu esesuse abantu ababi emhlabeni. (Zefaniya 2:3) Lokhu kuzakwenzakala nini? ILizwi likaNkulunkulu lakhuluma ngomumo okhathaza abantu khathesi. Okwenzakala khathesi kutshengisa ukuthi isikhathi sokuthi uNkulunkulu athathe inyathelo siseduze.​—Bala u-2 Thimothi 3:1-5.

3. Kumele senzeni?

Kumele sifunde ngoNkulunkulu eLizwini lakhe iBhayibhili. Linjengencwadi esiyibhalelwe ngubaba olothando. Lisitshela indlela yokuthola ukuphila okungcono khathesi lokuthi singakuthola njani ukuphila okungapheliyo esikhathini esizayo. Kuliqiniso ukuthi abanye ngeke bathokoziswe yikukubona uncediswa ukuthi uzwisise iBhayibhili. Kodwa ithuba lokuthola ukuphila okungcono esikhathini esizayo yinto enhle kakhulu okungamelanga uyiphuthe.​—Bala iZaga 29:25; iSambulo 14:6, 7.