Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Uzakwenza Intando kaJehova Yini?

Uzakwenza Intando kaJehova Yini?

Siyakubonga ukuthi uthethe isikhathi sakho uhlola ibhuku leli ukuze ubazi ngcono oFakazi bakaJehova, lokuthi ufunde ngemisebenzi yethu lokubona ukuthi inhlanganiso yethu isebenza njani. Silethemba lokuthi likuncede wabona ukuthi yithi esenza intando kaJehova lamuhla. Sikukhuthaza ukuthi uqhubeke ufunda ngoNkulunkulu, utshele izihlobo zakho labangane bakho ngalokhu okufundayo, njalo ungene lathi imihlangano yethu yobuKhristu zikhathi zonke.Hebheru 10:23-25.

Uzathola ukuthi ungaqhubeka ufunda ngoJehova uzabona ukuthi ukuthanda kangakanani. Lokhu kuzakukhuthaza ukuthi wenze konke ongakwenza ukuthi umtshengise ukuthi lawe uyamthanda. (1 Johane 4:8-10, 19) Ungatshengisa njani ekuphileni kwakho ukuthi uyamthanda uNkulunkulu? Kungani kuzakunceda ukulalela izimiso zakhe zokuziphatha? Kuyini okuzakunceda ukuthi ufune ukwenza intando kaNkulunkulu lathi? Umuntu okufundisa iBhayibhili uzakujabulela ukukutshengisa izimpendulo ukuze wena lemuli yakho ‘lizigcine lisethandweni luka-Nkulunkulu, . . . ukuba lingene ekuphileni okulaphakade.’Jude 21.

Siyakucela ukuthi uqhubeke ufunda iqiniso ngokufunda ibhuku leli . . .