Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 18

Sibanceda Njani Abafowethu Abehlelwe Ngumonakalo?

Sibanceda Njani Abafowethu Abehlelwe Ngumonakalo?

EDominican Republic

EJapan

EHaiti

Nxa oFakazi bakaJehova bengehlelwa ngumonakalo, abanye babo bayaphangisa ukuthatha amanyathelo okubasiza. Imizamo enjalo itshengisa ukuthi siyathandana okweqiniso. (Johane 13:34, 35; 1 Johane 3:17, 18) Sinceda ngaziphi izindlela?

Sinikela ngemali. Lapho kusiba lendlala enkulu eJudiya, amaKhristu akuqala ayese-Antiyokhi athumela imali kubazalwane babo ababeseJudiya. (ImiSebenzi 11:27-30) Ngokufananayo, thina emabandleni ethu singezwa ukuthi abazalwane kwezinye izindawo basebunzimeni siyanikela ngezinto ezingabanceda ngalesosikhathi.2 Khorinte 8:13-15.

Sibanika usizo abalufunayo. Abadala abayabe belapho okulomonakalo, bayadinga ilunga ngalinye lebandla ukuze babe leqiniso lokuthi wonke umuntu utholakele njalo uvikelekile. Ikhomithi ebona ngokunika usizo lapho okuyabe kulomonakalo ihlela ukuhanjiswa kokudla, amanzi okunatha ahlanzekileyo, okokugqoka, uncedo lwezokwelatshwa kanye lendawo yokuhlala. OFakazi abanengi abalolwazi olufunakalayo bayazinikela njalo basebenzisa izimali zabo. Benza imisebenzi yokusiza njalo balungisisa izindlu lamaWolu oMbuso ayabe edilikile. Ukumanyana esiyikho njengenhlanganiso lokusebenza kwethu ndawonye okwesikhathi eside kusisiza ukuthi senelise ukuqoqa ngokuphangisa izisebenzi lokokuyasiza okufunakalayo ngezikhathi zobunzima. Sinceda “abangabemuli yabakholwayo,” kodwa nxa sisenelisa siyasiza labanye esingakhonzi labo.Galathiya 6:10.

Sibanika induduzo evela eMibhalweni njalo sibenze bazizwe ngcono. Abadinga kakhulu induduzo ngabehlelwa ngumonakalo. Ngezikhathi ezinjalo, siqiniswa nguJehova ‘uNkulunkulu wenduduzo yonke.’ (2 Khorinte 1:3, 4) Sitshela abakhathazekileyo izithembiso ezivela eBhayibhilini, sibanika ithemba lokuthi uMbuso kaNkulunkulu uzaqeda wonke umonakalo obangela ubuhlungu lokuhlupheka.ISambulo 21:4.

  • Kungani oFakazi besenelisa ukuyasiza ngokuphangisa nxa kungaba lomonakalo?

  • Abasindileyo singabaduduza njani ngeMibhalo?