Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 10

Kuyini Ukukhonza Kwemuli?

Kuyini Ukukhonza Kwemuli?

ESouth Korea

EBrazil

E-Australia

EGuinea

Kusukela kudala uJehova ubelokhu efuna ukuthi imuli ngayinye ibe lesikhathi sokuba ndawonye ukuze iqinise ubuhlobo bayo laye njalo iqinise uthando phakathi kwamalunga ayo. (Dutheronomi 6:6, 7) Ngenxa yalokhu, iviki ngayinye oFakazi bakaJehova baba lesikhathi sokukhonza ndawonye njengemuli ukuze baxoxe bezikhululekele ngezindaba zeBhayibhili ezihambelana labakudingayo. Lanxa uhlala wedwa, ungasebenzisa isikhathi lesi ukufunda loba yini esekelwe eBhayibhilini ukuze usondele eduze loNkulunkulu.

Yisikhathi sokusondela eduze loJehova. “Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.” (Jakhobe 4:8) Ukufunda okunengi ngobuntu bukaJehova kanye lezenzo zakhe eLizwini lakhe iBhayibhili kwenza simazi ngcono. Indlela elula yokuqalisa ukukhonza kwemuli yikubala iBhayibhili ndawonye, mhlawumbe lilandela ukubala kweBhayibhili kwamaviki onke okusegwalweni lomhlangano. Umuntu ngamunye emulini anganikwa ingxenye yokubala, omunye lomunye abesekhuluma ukuthi ufundeni okusemiBhalweni.

Yisikhathi sokuthi imuli iqinise uthando phakathi kwayo. Uthando phakathi kwamadoda labafazi babo kanye labazali labantwana luyaqina nxa befunda iBhayibhili bendawonye njengemuli. Kufanele kube yisikhathi sentokozo, esilokuthula njalo esiyabe sikhangelelwe ngumuntu wonke iviki ngayinye. Abazali bangakhetha indaba ezisebenza emulini yabo, mhlawumbe besebenzisa ezikumagazini okuthiwa yi-Nqabayokulinda le-Awake! kumbe ezikuwebhusayithi yethu, i-jw.org kodwa bakhethe okuhambelana leminyaka yabantwana babo. Bangakhuluma ngezindlela abantwana babo abangaxazulula ngazo inhlupho abahlangana lazo esikolo. Okunye abangakwenza yikubukela i-JW Broadcasting (tv.jw.org) besebexoxa ngalokhu abakade bekubukele. Kanti njalo bangafundela ukuhlabela ingoma eziyabe zizahlatshelwa emihlanganweni njalo bangaba lokudliwayo kumbe okunathwayo ngemva kokukhonza kwemuli.

Isikhathi lesi esiqakathekileyo sokukhonza uJehova ndawonye iviki ngayinye sizanceda bonke emulini bajabulele ukufunda iLizwi likaNkulunkulu njalo uJehova uzabusisa imizamo yabo ngendlela enkulu.IHubo 1:1-3.

  • Kungani sizinika isikhathi sokuba lokukhonza kwemuli?

  • Abazali bangenzani ukuze wonke umuntu emulini akholise lesisikhathi?