Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 6

Ukuhlangana LamaKhristu Esikhonza Lawo Kusinceda Ngani?

Ukuhlangana LamaKhristu Esikhonza Lawo Kusinceda Ngani?

EMadagascar

ENorway

ELebanon

E-Italy

Lanxa kumele sihambe egangeni elesabekayo kumbe siphume umkhathi umubi kasiyekeli ukuhamba emihlanganweni yethu yobuKhristu. Kungani oFakazi bakaJehova bezama ngamandla ukuhlangana lamaKhristu abakhonza lawo lanxa belezinhlupho zempilo kumbe bediniwe ngemva kokusebenza nzima emisebenzini yabo?

Kwenza sibe lenhlalakahle. Ekhuluma ngalabo esihlangana labo ebandleni uPhawuli wabhala, “kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani.” (Hebheru 10:24) Lokhu kungatsho ukuthi sazane ngcono. Ngakho la mazwi omphostoli uPhawuli asikhuthaza ukuthi sibe lendaba labanye. Ukwazi ngcono ezinye izimuli zamaKhristu kwenza sazi izinhlupho ababelazo ezifanana lezethu, abaphumelela ukuzixazulula. Lokhu kungasisiza ukuthi lathi senelise ukuxazulula ezethu.

Kwenza sibe lobungane obuqinileyo labanye. Emihlanganweni yethu kasibuthani ndawonye labantu esibaziyo kuphela, kodwa sibuthana labangane bethu esibathandayo. Kwezinye izikhathi, siba lesikhathi sibuthene ndawonye ukuze sizilibazise ngendlela enhle. Ukuzilibazisa okunjalo kusinceda ngani? Kusinceda ukuthi sizwisisane kakhulu njalo kusincede lokuthi siqinise uthando lwethu njengabangane. Nxa abangane bethu laba bangahlangana lezinhlupho siyaphangisa ukubancedisa ngoba vele siyabe sesilobungane obuqinileyo labo. (Zaga 17:17) Ukuzihlanganisa lamalunga ebandla kwenza sitshengise ukuthi ‘silokuzwelana okufananayo.’1 Khorinte 12:25, 26.

Sikukhuthaza ukuthi ukhethe abangane abenza intando kaNkulunkulu. Uzathola abangane abanjalo kuboFakazi bakaJehova. Siyakucela ukuthi ungavumeli ukuthi kube lolutho oluzakwenza wekele ukuhlanganyela lathi.

  • Kungani kusinceda ukuthi sihlangane ndawonye emihlanganweni?

  • Ungafuna ukubuya nini emihlanganweni yethu ukuze ubazi ngcono oFakazi bakaJehova?