Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 8

Kungani Sigqoka Kuhle Nxa Sisiya Emihlanganweni Yethu?

Kungani Sigqoka Kuhle Nxa Sisiya Emihlanganweni Yethu?

E-Iceland

EMexico

EGuinea-Bissau

EPhilippines

Uke wakhangela imifanekiso esebhukwini leli yini, wabona indlela oFakazi bakaJehova abagqoka kuhle ngayo nxa besiya emihlanganweni yabo yebandla? Kungani silendaba lendlela esizilungisa ngayo lesigqoka ngayo?

Sifuna ukutshengisa ukuthi sihlonipha uNkulunkulu wethu. Kuliqiniso ukuthi uNkulunkulu kakhangeli ingaphandle yethu kuphela. (1 Samuyeli 16:7) Loba kunjalo, isifiso sethu esikhulu nxa sibuthana ukuze sikhonze uNkulunkulu, yikutshengisa ukuthi siyamhlonipha njalo sihlonipha lesikhonza labo. Nxa kumele sime phambi kukamahluleli emthethwandaba, kuyabe kumele sigqoke kuhle ukuze sitshengise ukuthi siyasihlonipha isikhundla sakhe. Ngokufananayo, indlela esigqoka ngayo emihlanganweni yethu itshengisa ukuthi sihlonipha uJehova uNkulunkulu ‘onguMahluleli womhlaba wonke,’ kanye lendawo esimkhonzela khona.Genesisi 18:25.

Sifuna ukutshengisa izimiso esiphila ngazo. IBhayibhili likhuthaza amaKhristu ukuthi agqoke “izigqoko ezifaneleyo, . . . ngokuhlonipha langokuqonda.” (1 Thimothi 2:9, 10, The Holy Bible in Ndebele) Ukugqoka “izigqoko ezifaneleyo” kutsho ukungagqoki izigqoko zokufuna ukubonakala, ezenza umuntu acabange ngezemacansini njalo ezikhanyelayo. Kuyasinceda njalo ukuthi sikhethe izigqoko ezinhle, ezilesithunzi njalo ezingatshengisi ubutshapha. Lanxa kulezimiso ezinjengalezi, kulokunengi esingazikhethela ukukugqoka. Indlela enhle esikhangeleka ngayo ‘ingenza imfundiso ngoMsindisi wethu ibe ngehugayo’ njalo ‘idumise uNkulunkulu.’ (Thithusi 2:10; 1 Phetro 2:12, The Holy Bible in Ndebele) Ukugqoka kuhle nxa sisiya emihlanganweni kwenza abanye babone ukuthi ukukhonza uJehova kuhle.

Akumelanga uyekele ukubuya eWolu loMbuso ngenxa yokuthi awula zigqoko ezifaneleyo. Akudingeki ukuthi ube lezigqoko ezidulayo kumbe ezimangalisayo. Ungagqoka izigqoko ezifaneleyo, ezihlanzekileyo njalo ezibukeka kuhle.

  • Indlela esigqoka ngayo iqakathekile yini nxa sikhonza uNkulunkulu?

  • Yiziphi izimiso ezisiqondisayo ekukhetheni izigqoko zethu lendlela esizilungisa ngayo?