Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 14

Ukuba nguMnali Kutshoni?

Ukuba nguMnali Kutshoni?

E-United States

Isikolo saseGileyadi, e-Patterson, e-New York

EPanama

Kusukela kudala, oFakazi bakaJehova bebelokhu bethola imfundo evela kuNkulunkulu. Abazinikelayo ukuthi benze umsebenzi wokutshumayela ngoMbuso okwesikhathi esigcweleyo bangena izikolo ezithile eziqakathekileyo ukuze ‘bayifeze yonke imisebenzi yenkonzo yabo.’2 Thimothi 4:5.

ISikolo seNkonzo samaPhayona. Iphayona lesikhathi sonke lingena isikolo samalanga ayisithupha nxa selifikise umnyaka lisenza inkonzo yalo yesikhathi esigcweleyo. Isikolo lesi singenzelwa eWolu loMbuso eliseduze lalapho elihlala khona. Senzelwe ukunceda iphayona ukuthi lisondele eduze loJehova, lithuthuke ekwenzeni umsebenzi walo wokutshumayela kanye lokuthi liqhubeke lisenza inkonzo yalo ngokuthembeka.

ISikolo Sabavangeli BoMbuso. Isikolo lesi sithatha izinyanga ezimbili njalo senzelwe ukuqeqetsha amaphayona aselesikhathi esenza inkonzo yawo. Kumele kube ngazinikele ukutshiya amakhaya awo ukuze ahambe loba ngaphi lapho okufuneka khona abamemezeli. Esasemhlabeni, uJesu Khristu wayengumVangeli omkhulu kulabo bonke. Yikho-ke amaphayona la amlingisela ngokuvuma ukuthunywa loba ngaphi, njengo-Isaya owathi: “Ngilapha. Thuma mina!” (Isaya 6:8; Johane 7:29) Ukusuka emakhaya abo kungatsho ukuthi sekumele bantshintshe ukuphila kwabo, baphile bengelazinto ezinenginengi. Bangabe bengawajayelanga amasiko endawo abayabe sebekuyo, kugoqela lomumo womkhathi kanye lokudla kwakhona. Kungadingeka lokuthi bafunde olunye ulimi. Isikolo lesi singenwa ngamaKhristu atshadileyo, abafowethu abangatshadanga kanye labodadewethu abangatshadanga. Abasingenayo kumele babeleminyaka engu-23 kusiya kwengu-65. Sibanceda ukuthi babe lobuntu obuhle kakhulu obuzakwenza benze ngcono imisebenzi abazayiphiwa lokuthi babe lobuciko obuzabanceda ukuthi basetshenziswe nguJehova kanye lenhlanganiso yakhe ezintweni ezitshiyeneyo.

ISikolo seBhayibhili se-Watchtower saseGileyadi. NgesiHebheru, ukuthi “Gileyadi” kutsho ukuthi “Inqwaba yobuFakazi.” Kusukela isikolo lesi sasungulwa ngo-1943, sekuthunywe abafundi abedlula i-8 000 ukuthi babe ngabanali ukuze bayefakaza “emikhawulweni yomhlaba” njalo bayaphumelela. (ImiSebenzi 13:47) Ngokwesibonelo, ababevela esikolo lesi bathi befika ePeru, kwakungelamabandla kodwa khathesi asedlula i-1 000. Lapho abanali bethu befika eJapan, kwakulaboFakazi abaphansi kwe-10, kodwa khathesi sekulabedlula i-200 000. Esikolo lesi saseGileyadi esithatha izinyanga ezinhlanu kuyabe kufundwa iLizwi likaNkulunkulu njalo lichwayisiswa sibili. Abangangena isikolo lesi ngamaphayona aqakathekileyo, abanali, abasemaBhetheli kumbe ababonisi besiqinti ukuze bayeqeqetshwa okuzwayo besebencedisa ukuthi umsebenzi owenziwa emhlabeni wonke uhambe kuhle njalo uthuthuke.

  • Senzelweni iSikolo seNkonzo samaPhayona?

  • Isikolo Sabavangeli BoMbuso senzelwe obani?