Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 12

Umsebenzi Wethu Wokutshumayela NgoMbuso Uhlelwe Njani?

Umsebenzi Wethu Wokutshumayela NgoMbuso Uhlelwe Njani?

ESpain

EBelarus

EHong Kong

EPeru

Esezakufa uJesu wathi: “Njalo lelivangeli lombuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe, besekufika ukucina.” (Mathewu 24:14) Kodwa lo msebenzi wokutshumayela emhlabeni wonke wawuzakwenziwa njani? Ngokulingisela isibonelo uJesu asibekela sona esasemhlabeni.Lukha 8:1.

Sizama ukudinga abantu emakhaya abo. UJesu wafundisa abafundi bakhe ukutshumayela izindaba ezinhle endlini ngendlu. (Mathewu 10:11-13; ImiSebenzi 5:42; 20:20) Laba batshumayeli bekhulu lokuqala banikwa indawo ezithile okwakumele bazitshumayele. (Mathewu 10:5, 6; 2 Khorinte 10:13) Ngokufanana lalamuhla, umsebenzi wethu wokutshumayela uhlelwe kuhle njalo ibandla ngalinye linikwa indawo ethile okumelwe bayitshumayele baze bayiqede. Lokhu kwenza sifeze umlayo kaJesu ‘wokutshumayela ebantwini bonke njalo sifakaze.’ImiSebenzi 10:42.

Sizama ngamandla onke ukudinga abantu noma ngaphi lapho esingabathola khona. UJesu laye wasibekela isibonelo ngokutshumayeza abantu endaweni zomphakathi ezinjengasekhunjini lolwandle lasemthonjeni womphakathi. (Makho 4:1; Johane 4:5-15) Lathi sikhuluma labantu ngeBhayibhili noma ngaphi lapho esingabathola khona, ngokwesibonelo emigwaqweni, endaweni zamabhizimusi, emaphakhi noma ngokubatshayela ucingo. Nxa sithola ithuba siyafakaza lakubomakhelwane bethu, kwesisebenza labo, kwesifunda labo lasezihlotsheni zethu. Imizamo yonke le isiyenze izigidi zabantu emhlabeni wonke zenelisa ukuzwa izindaba ezinhle ‘zensindiso.’IHubo 96:2.

Ngubani ongafuna ukumtshela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu njalo ubusumchasisela ukuthi zizakwenza atholeni kusasa? Ungayekeli ukutshela abanye ngalelithemba. Kwenze ngokuphangisa!

  • Yiziphi izindaba ezinhle okumele zimenyezelwe?

  • OFakazi bakaJehova bayilingisela njani indlela kaJesu yokutshumayela?