Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 20

IQula eLibusayo Lisebenza Njani Lamuhla?

IQula eLibusayo Lisebenza Njani Lamuhla?

Iqula elibusayo lekhulu lakuqala

Ukubala incwadi yequla elibusayo

Ekhulwini lakuqala, iqembu elincane ‘labaphostoli labadala elaliseJerusalema’ lalisebenza njengequla elibusayo ukuze lenze izinqumo eziqakathekileyo ezazisiza ibandla lonke lamaKhristu agcotshiweyo. (ImiSebenzi 15:2) Ukuxoxa ngokutshiwo yiMibhalo lokuvuma ukuqondiswa ngumoya kaNkulunkulu yikho okwakusenza ukuthi bavumelane ekwenzeni izinqumo. (ImiSebenzi 15:25) Lalamuhla kulandelwa indlela efananayo.

Lisetshenziswa nguNkulunkulu ukuthi intando yakhe yenziwe. Abazalwane abagcotshiweyo abakuQula eliBusayo basebenzisa kakhulu iLizwi likaNkulunkulu, bayenelisa ukunquma ukuthi umsebenzi wethu ungenziwa njani, njalo baphendula imibuzo ephathelene leBhayibhili. Bayahlangana iviki ngayinye ukuze bakhulume ngokudingwa ngabazalwane emhlabeni wonke. Njengasekhulwini lokuqala, basebenzisa izincwadi kumbe ababonisi abahambelayo labanye ukuze baphe imilayezo eseBhayibhilini. Lokhu kunceda ukuthi abantu bakaNkulunkulu bacabange ngendlela efananayo njalo benze ngendlela efananayo. (ImiSebenzi 16:4, 5) IQula eliBusayo libona ngokulungiswa kwezinto ezisinceda ukuthi sithole ulwazi ngoNkulunkulu njalo likhuthaza bonke ukuthi baqakathekise umsebenzi wokutshumayela. Liqondisa ukubekwa kwabazalwane abazaphatha imisebenzi yebandla.

Liyavuma ukuqondiswa ngumoya kaNkulunkulu. IQula eliBusayo lamuhla lithembela kuJehova, uMbusi weNdawo yonke lakuNhloko yebandla, uJesu ukuze lithole isiqondiso. (1 Khorinte 11:3; Efesu 5:23) Amalunga alo awaziboni njengabakhokheli babantu bakaNkulunkulu. Bona, lamaKhristu onke agcotshiweyo, “bayalilandela iWundlu [uJesu] loba kungaphi lapho eliya khona.” (ISambulo 14:4) IQula eliBusayo liyabonga kakhulu nxa silithandazela.

  • Ngobani ababengamalunga equla elibusayo ekhulwini lakuqala?

  • IQula eliBusayo lamuhla lisidinga njani isiqondiso sikaNkulunkulu?