Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 5

Uzatholani Emihlanganweni Yethu yobuKhristu?

Uzatholani Emihlanganweni Yethu yobuKhristu?

E-Argentina

ESierra Leone

EBelgium

EMalaysia

Abantu abanengi kabasayi emasontweni ngoba kabatholi induduzo loba impendulo zemibuzo eqakathekileyo empilweni. Kungani manje kumele uye emihlanganweni yobuKhristu ehlelwa ngoFakazi bakaJehova? Kuyini ozakuthola khonangale?

Uzathola injabulo ngokuba phakathi kwabantu abakuthandayo njalo abalendaba lawe. Ekhulwini lakuqala, amaKhristu ayehlelwe njengamabandla, njalo ayesiba lemihlangano ukuze akhonze uNkulunkulu, afunde iMibhalo njalo akhuthazane. (Hebheru 10:24, 25) Lapho bebuthene, babezizwa bephakathi kwabangane beqiniso abalothando, abangabafowabo labodadewabo abangamaKhristu. (2 Thesalonika 1:3; 3 Johane 14) Lamuhla silandela isibonelo samaKhristu ekhulu lokuqala njalo siba lenjabulo efananayo.

Uzafunda ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili. Amadoda, abafazi labantwana bahlangana ndawonye njengoba kwakunjalo ezikhathini ezichasiswe eBhayibhilini. Amadoda akwazi ukufundisa asebenzisa iBhayibhili ukuze asincede sibone ukuthi singazisebenzisa njani izimiso zalo empilweni zethu nsukuzonke. (Dutheronomi 31:12; Nehemiya 8:8) Wonke umuntu ulethuba lokukhuluma ezingxoxweni ezenziwa lezilaleli njalo ulethuba lokuhlabela. Lokhu kusenza senelise ukutshengisa ithemba esilalo njengamaKhristu.Hebheru 10:23.

Uzakuba lesibusiso sokuthi ukholo lwakho kuNkulunkulu luqiniswe. Umphostoli uPhawuli watshela elinye lamabandla esikhathini aphila ngaso ukuthi: ‘Ngiyafisa ukulibona ukuze lina lami siqiniswe lukholo lomunye wethu.’ (Roma 1:11, 12) Ukuhlala sibonana lesikholwa labo emihlanganweni kuyaluqinisa ukholo lwethu njalo kuqinisa lokuzimisela kwethu ukuthi sisebenzise izimiso zeBhayibhili empilweni zethu.

Siyakumema ukuthi ubuye emhlanganweni webandla lethu evikini elizayo ukuze uzozibonela lezizinto ngawakho. Uzemukelwa kuhle kakhulu. Imihlangano yonke ngeyamahala, kakulamali ecelwayo.

  • Imihlangano yethu yebandla ilandela siphi isibonelo?

  • Ukungena imihlangano yobuKhristu kungasinceda njani?