Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 11

Kungani Sisiya Emihlanganweni Emikhulu?

Kungani Sisiya Emihlanganweni Emikhulu?

EMexico

EGermany

EBotswana

ENicaragua

E-Italy

Kungani abantu laba bekhangeleka bejabule kangaka? Basemhlanganweni wethu omkhulu. Izinceku zikaNkulunkulu zakudala zazitshelwa ukuthi zibuthane kathathu ngomnyaka, yikho lathi sikhangelela ukubuthana ndawonye njengamaqembu amakhulu. (Dutheronomi 16:16) Umnyaka ngamunye silemihlangano emithathu: umhlangano wesiqinti owelanga elilodwa oba khona kabili ngomnyaka kanye lomhlangano wesabelo owamalanga amathathu. Imihlangano le isinceda ngani?

Iqinisa ubudlelwano bethu njengamaKhristu. Ama-Israyeli ayejabulela ukudumisa uJehova ‘emihlanganweni emikhulu,’ ngakho lathi sijabulela ukumkhonza sindawonye emibuthanweni eqakathekileyo. (IHubo 26:12; 111:1) Le mibuthano isinika amathuba okuthi sihlangane njalo sibe lobudlelwano laboFakazi abavela kwamanye amabandla kumbe abavela kwamanye amazwe. Emini ngesikhathi sekhefu sidla ndawonye. Lokhu kwenza sibe lamathuba amanengi okudinga abangane. (ImiSebenzi 2:42) Emihlanganweni le emikhulu sizibonela ngawethu uthando olumanyanisa ‘abazalwane’ bethu emhlabeni wonke.1 Phetro 2:17.

Isinceda ukuthi sithuthukise ukukhonza kwethu. Ama-Israyeli ayencedwa ‘yikuzwisisa amazwi’ eMibhalo ababeyichasiselwa. (Nehemiya 8:8, 12) Lathi siyayiqakathekisa imfundo esekelwe eBhayibhilini esiyithola emihlanganweni emikhulu. Uhlelo lomhlangano ngamunye lulesihloko esisekelwe eMibhalweni. Sifunda ukwenza intando kaNkulunkulu empilweni zethu ngokulalela izinkulumo ezimnandi, inkulumo zokutshiyelana lezinkulumo lapho okuyabe kulemidlalo yokuyabe kwenzakele ekutshumayeleni. Kuyasikhuthaza ukuzwa indlela abanye abanqoba ngayo ubunzima abahlangana labo ngenxa yokuphila njengamaKhristu ezikhathini lezi ezinzima. Emihlanganweni yesabelo, imidlalo elabalingiswa abayabe begqoke ezendulo yenza sibone zisenzakala sibili indaba eziseBhayibhilini njalo isifundisa izifundo ezisincedayo. Emhlanganweni ngamunye, kubhabhathizwa labo abafuna ukutshengisa ukuzinikela kwabo kuNkulunkulu.

  • Kungani imihlangano emikhulu iyisikhathi sokuthokoza?

  • Ukuya emhlanganweni omkhulu kungakunceda njani?