Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 13

Kuyini IPhayona?

Kuyini IPhayona?

ECanada

Indlu ngendlu

Isifundo seBhayibhili

Ukufunda uwedwa

Ibala elithi “phayona” kanengi litsho abantu abadinga indawo ezintsha besebevulela abanye indlela ukuthi balandele. UJesu wayeliphayona ngoba wathunywa emhlabeni ukuthi atshumayeze abantu ukuze bathole ukuphila njalo lokuthi avule ithuba lokuthi bathole insindiso. (Mathewu 20:28) Lamuhla abalandeli bakhe bayamlingisela ngokusebenzisa isikhathi sabo esinengi ‘ekwenzeni abafundi.’ (Mathewu 28:19, 20) Abanye sebenelise ukuhlanganyela enkonzweni esiyibiza ngokuthi ubuphayona.

Iphayona ngumtshumayeli wesikhathi esigcweleyo. Bonke oFakazi bakaJehova bayatshumayela izindaba ezinhle. Abanye bahlele ukuthi bakhonze njengamaphayona esikhathi sonke, betshumayela amahola angu-70 ngenyanga. Ukuze benze lokhu, abanye babo bakhetha ukungasebenzi izikhathi zonke emisebenzini yokuziphilisa. Abanye bakhethwa ukuthi bakhonze njengamaphayona aqakathekileyo lapho okulesidingo sabantu abatshumayela ngoMbuso, njalo batshumayela amahola angu-130 ngenyanga. Amaphayona ayasuthiseka ngempilo engelazinto ezinenginengi njalo alethemba lokuthi uJehova uzawapha izinto eziqakathekileyo empilweni. (Mathewu 6:31-33; 1 Thimothi 6:6-8) Abangenelisi ukuphayona okwesikhathi esigcweleyo bangaba ngamaphayona asizayo ukuze bengeze umsebenzi wabo wokutshumayela ngamahola angu-30 kumbe angu-50 ngenyanga.

Okwenza umuntu aphayone yikuthanda kwakhe uNkulunkulu labantu. Silolwazi olunganceda abantu lamuhla ukuthi babe lethemba eliqinileyo ngekusasa ngoba njengoJesu, siyananzelela ukuthi abanengi lamuhla bayaludinga kakhulu ulwazi ngoNkulunkulu langezinjongo zakhe. (Makho 6:34) Ukuthanda umakhelwane yikho okwenza umuntu oliphayona anikele ngomusa isikhathi sakhe lamandla akhe ukuze asize abanye babezazi izindaba ezinhle. (Mathewu 22:39; 1 Thesalonika 2:8) Ukwenza lokhu kwenza iphayona libe lokholo oluqinileyo, kwenza lisondele eduze loNkulunkulu njalo lijabule kakhulu.ImiSebenzi 20:35.

  • Ungalichaza njani iphayona?

  • Kuyini okwenza abanye baphayone okwesikhathi esigcweleyo?