Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Iyini Intando kaNkulunkulu?

Iyini Intando kaNkulunkulu?

UNkulunkulu ufuna siphile kuze kube nini lanini ngokuthula silentokozo emhlabeni oyipharadayisi!

Mhlawumbe ungazibuza ukuthi, ‘Lokhu kungenzakala njani?’ IBhayibhili lithi uMbuso kaNkulunkulu uzakwenza lokhu kwenzakale njalo kuyintando kaNkulunkulu ukuthi abantu bonke bafunde ngoMbuso lo langenjongo yakhe ngathi.IHubo 37:11, 29; Isaya 9:7.

UNkulunkulu ufuna ukusinceda.

Njengobaba olungileyo ofuna abantwana bakhe bathole okuhle kakhulu, loBaba wethu osezulwini ufuna sibe lentokozo engapheliyo. (Isaya 48:17, 18) Uthembise ukuthi “umuntu owenza intando kaNkulunkulu uphila kuze kube nininini.”1 Johane 2:17.

UNkulunkulu ufuna sihambe ezindleleni zakhe.

IBhayibhili lithi uMdali wethu ufuna ‘ukusifundisa izindlela zakhe’ ukuze “sihambe ezindleleni zakhe.” (Isaya 2:2, 3) UNkulunkulu uhlele ukuthi “azuzele ibizo lakhe abantu” ukuze enze intando yakhe yaziwe emhlabeni wonke.ImiSebenzi 15:14.

UNkulunkulu ufuna sibambane ekumkhonzeni.

Ukukhonza uJehova okweqiniso kuyabambanisa abantu babe lothando lweqiniso, kakubehlukanisi. (Johane 13:35) Ngobani lamuhla abafundisa abantu kuyo yonke indawo indlela yokukhonza uNkulunkulu bebambene? Siyakucela ukuthi usebenzise ibhuku leli ukuze uthole impendulo.