Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 27

Isiphala Sezingwalo esiseWolu loMbuso Singasinceda Njani?

Isiphala Sezingwalo esiseWolu loMbuso Singasinceda Njani?

Israel

ECzech Republic

EBenin

Cayman Islands

Ungathanda yini ukuchwayisisa iMibhalo ukuze wengezelele ulwazi lwakho ngeBhayibhili? Uyafuna yini ukwazi okuthile okuseBhayibhilini okungaba ngumbhalo, umuntu othile kumbe indawo ethile? Kumbe nxa kulokunye okukukhathazayo wake wazibuza yini ukuthi iLizwi likaNkulunkulu lingakunceda njani? Nxa kunjalo, ungavakatshela isiphala sezingwalo esiseWolu loMbuso.

Silezinto zokuchwayisisa ezincedayo. Mhlawumbe awulawo wonke amabhuku ngolimi lwakho asekelwe eBhayibhilini adindwa ngoFakazi bakaJehova. Isiphala sezingwalo esiseWolu loMbuso silamabhuku phose wonke ayabe esanda kuba khona. Singaba lamaBhayibhili atshiyeneyo, izichazamazwi kanye lamanye amabhuku. Ukhululekile ukusebenzisa konke okukhona esiphaleni sezingwalo umhlangano ungakaqalisi kumbe usuphelile. Nxa kulekhompiyutha, ingaba le-Watchtower Library. Lolu luhlelo lwekhompiyutha olulamabhuku ethu amanengi njalo lulezinto ezenza kube lula ukudinga oyabe ukufuna, kungaba yisihloko esithile, ibala kumbe umbhalo othile.

Sinceda labo abalezabelo emhlanganweni Wempilo Lenkonzo YamaKhristu. Ungalungiselela inkulumo zakho usebenzisa isiphala sezingwalo esiseWolu loMbuso. Umbonisi womhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu nguye okhangela lesisiphala. Nguye okumele abone ukuthi amabhuku asanda kuba khona ayatholakala njalo lokuthi ahlelwe kuhle. Umbonisi womhlangano lo kumbe umuntu okufundisa iBhayibhili angakutshengisa indlela ongathola ngayo lokho oyabe ukudinga. Kodwa amabhuku asesiphaleni sezingwalo akumelanga aphume eWolu loMbuso. Sifuna ukugcina amabhuku la emahle ngakho akumelanga siwabhalabhale.

IBhayibhili lisitshela ukuthi nxa sifuna ‘ukuzuza ulwazi lukaNkulunkulu,’ kumele sizimisele ‘ukuluphenya njengento eligugu efihliweyo.’ (Izaga 2:1-5) Isiphala sezingwalo esiseWolu loMbuso singakunceda ukuthi uqalise ukuchwayisisa indaba oyidingayo.

  • Yiziphi izinto zokuchwayisisa ezikhona esiphaleni sezingwalo esiseWolu loMbuso?

  • Ngubani ongakuncedisa ukuthi uthole okufunayo esiphaleni sezingwalo?