Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 22

Kuyini okwenziwa ewofisini legatsha?

Kuyini okwenziwa ewofisini legatsha?

ESolomon Islands

ECanada

ESouth Africa

Imuli yaseBhetheli yenza imisebenzi etshiyeneyo, isenza ukuthi umsebenzi wokutshumayela uhambe kuhle elizweni lawo kumbe emazweni amanengana. AbaseBhetheli bangasebenza ekuhumutsheni, ekudindeni amamagazini, ekulungiseni amabhuku, endlini okugcinelwa khona amabhuku, bangenza amavidiyo lama-CD kumbe basebenze kweminye imisebenzi yasendaweni abakiyo.

IKhomithi yeGatsha ikhangela konke okwenziwayo. IQula eliBusayo linika iKhomithi yeGatsha umsebenzi wokubona ukuthi iwofisi yegatsha isebenza njani. Le Khomithi ibunjwa ngabadala abafaneleyo abathathu kumbe abedlula lapho. Ikhomithi le itshela iQula eliBusayo ngezinhlupho ezingabakhona lokuthi umsebenzi uhamba njani elizweni ngalinye elikhangelwa yileyo khomithi. Imibiko enjalo inceda iQula eliBusayo ukuthi linqume izihloko okuzabhalwa ngazo esikhathini esizayo kumbe okuzakhulunywa ngazo emihlanganweni emincane lemikhulu. Abameli beQula eliBusayo bathunywa kanengi ukuthi bavakatshele amagatsha njalo bancedise iKhomithi yeGatsha ukuthi ingawenza njani umsebenzi wayo. (Izaga 11:14) Kwenziwa uhlelo oluqakathekileyo olulenkulumo enikwa ngummeli wewofisi elikhulu ukuze ikhuthaze labo abahlala ensimini yalelo gatsha.

Amabandla akuleyo ndawo ayasekelwa. Abazalwane abafaneleyo abasewofisini legatsha bavumela ukuqaliswa kwamabandla. Abazalwane labo baphinde baqondise umsebenzi owenziwa ngamaphayona, abanali lababonisi besiqinti abasebenzela ensimini yegatsha. Bahlela imihlangano emincane lemikhulu, bakhangele langokwakhiwa kwamaWolu oMbuso njalo babone langokuhanjiswa kwamabhuku emabandleni. Konke okwenziwa ewofisini legatsha kwenza umsebenzi wokutshumayela uphumelele ngendlela ehlelwe kuhle.1 Khorinte 14:33, 40.

  • AmaKhomithi amaGatsha alincedisa njani iQula eliBusayo?

  • Kuyini okwenziwa ewofisini legatsha?