Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 28

Kuyini Okungatholakala kuWebhusayithi Yethu?

Kuyini Okungatholakala kuWebhusayithi Yethu?

EFrance

EPoland

ERussia

UJesu watshela abalandeli bakhe ukuthi: “Yenzani ukukhanya kwenu kukhanye phambi kwabantu ukuze babone izenzo zenu ezinhle baze badumise uYihlo osezulwini.” (Mathewu 5:16) Ukuze senze lokhu, sisebenzisa imitshina yakulezinsuku egoqela i-Internet. Iwebhusayithi yethu okuthiwa yi-jw.org, isemthethweni njalo kulapho okutholakala khona okunengi ngezinkolelo zaboFakazi bakaJehova lemisebenzi yabo. Ilani?

Ilezimpendulo eziseBhayibhilini zemibuzo ejayele ukubuzwa ngabantu. Ungathola izimpendulo zemibuzo eqakathekileyo eyake ibuzwe ngabantu. Ngokwesibonelo amaphetshana athi Ukuhlupheka Kuzaphela Yini? lelithi Abafileyo Bangaphinda Baphile Yini? akhona ebulenjini ngezindimi ezedlula i-600. Ungathola njalo izinto ezinengi ezigoqela i-New World Translation ngezindimi ezedlula i-130, amabhuku akunceda ukuthi uzwisise iBhayibhili, ibhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili?, lamamagazini okuthiwa yi-Nqabayokulinda le-Vukani! ayabe esanda kuphuma. Amabhuku la amanengi ungawabala kumbe uwalalele ebulenjini kumbe uwathathe eku-format ye-MP3, i-PDF kumbe eku-format ye-EPUB. Ungacindezela amakhasi amalutshwana ubusunika umuntu othanda ukufunda ngolimi lwakhe! Kulamavidiyo awamabhuku amanengi awolimi lwezandla. Ungazitholela izinto ezinjengokubalwa kweBhayibhili okusadrama lamadrama eBhayibhili kanye lezingoma ezimnandi ongazilibazisa ngazo.

Ileqiniso mayelana laboFakazi bakaJehova. Okunye okufakwayo yizindaba ezisanda kwenzakala, amavidiyo amafitshane mayelana lomsebenzi wethu womhlaba wonke, okwenzakalayo kuboFakazi bakaJehova njalo lemizamo yethu yothando yokunceda abayabe behlelwe ngumonakalo. Ungathola njalo amalanga awemihlangano emikhulu ezayo kanye lamakheli, ucingo kumbe ama-email awamawofisi amagatsha.

Izinto zonke lezi zenza sikhanyise iqiniso ezindaweni ezikhatshana kakhulu emhlabeni. Abantu kuyo yonke indawo, kugoqele kwele-Antarctica bayasizakala. Sikhulekela ukuthi ‘ilizwi leNkosi liqhubeke ngokuphangisa’ emhlabeni wonke ukuze uNkulunkulu adunyiswe.2 Thesalonikha 3:1.

  • I-jw.org ibanceda njani abantu abanengi ukuthi bafunde iqiniso leBhayibhili?

  • Kuyini ongathanda ukukudinga kuwebhusayithi yethu?