Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 3

Iqiniso leBhayibhili Lavunjululwa Njani?

Iqiniso leBhayibhili Lavunjululwa Njani?

Abafundi beBhayibhili ngama-1870

INqabayokulinda yokuqala ngo-1879

INqabayokulinda lamuhla

IBhayibhili labikezela ukuthi ngemva kokufa kukaKhristu, kwakuzavela abantu abafundisa amanga phakathi kwamaKhristu okuqala baphambanise iqiniso leBhayibhili. (ImiSebenzi 20:29, 30) Ngokuhamba kwesikhathi, yikho kanye okwenzakalayo. Baxubanisa izimfundiso zikaJesu lezimfundiso zabantu abangakhonzi uNkulunkulu, kwasekuvela ukukhonza kwamanga. (2 Thimothi 4:3, 4) Kuyini okungenza sibe leqiniso lokuthi sizwisisa okuyikho ngalokho okufundiswa liBhayibhili?

Safika isikhathi sokuthi uJehova aveze iqiniso. Wabikezela ukuthi ‘ngesikhathi sokucina abanengi babezandisa ulwazi lweqiniso.’ (Danyeli 12:4) Ngo-1870 iqembu elincane labantu ababedinga iqiniso lananzelela ukuthi izimfundiso zamasonto amanengi zazingasekelwanga emiBhalweni. Yikho-ke, basebeqalisa ukudinga ukuthi bazwisise izimfundiso zokuqala zeBhayibhili, njalo uJehova wababusisa wabenza bazwisisa okutshiwo yimiBhalo.

Abantu abaqotho bahlolisisa iBhayibhili. Labo baFundi beBhayibhili abakhutheleyo baqalisa indlela yokufunda lathi esilokhu siyisebenzisa. Babexoxisana ngendaba yeBhayibhili ethile, bangayiqeda besebeqalisa enye. Babesithi bangahlangana lendima yeBhayibhili enzima, babedinga amanye amavesi ayengayichaza ngcono. Nxa sebethole okuyikho okwakuvumelana leminye imiBhalo, babekubhala phansi. Ngokuvumela ukuthi iBhayibhili lizichasise, bavumbulula iqiniso eliphathelane lebizo likaNkulunkulu loMbuso wakhe, injongo yakhe ngabantu lomhlaba, isimo sabantu abafileyo, langethemba lokuvuswa kwabafileyo. Ukudingisisa kwabo kwabakhulula ezimfundisweni ezinengi zamanga lasemikhubeni yamanga.Johane 8:31, 32.

Kwathi kufika umnyaka ka-1879 abaFundi beBhayibhili babona ukuthi kwasekuyisikhathi sokuthi benze ukuthi wonke umuntu alazi iqiniso. Yikho-ke, ngalowo mnyaka baqalisa ukwenza imagazini okuthiwa yi-Nqabayokulinda Ebika NgoMbuso KaJehova, esisayiyenza lalamuhla. Lamuhla sitshela abantu abasemazweni angu-240 iqiniso eliseBhayibhilini ngezindimi ezidlula i-750. Ulwazi lweqiniso kalukaze lube lunengi kangaka!

  • UKhristu esefile, kuyini okwenzakala kuqiniso leBhayibhili?

  • Kuyini okusenze senelisa ukuvumbulula iqiniso eLizwini likaNkulunkulu?