Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 19

Ingubani Inceku Ethembekileyo Lehlakaniphileyo?

Ingubani Inceku Ethembekileyo Lehlakaniphileyo?

Ukuthola ulwazi ngoNkulunkulu kuyasinceda sonke

UJesu esezakufa waba lengxoxo labafundi bakhe abane kuphela, uPhetro, uJakhobe, uJohane, lo-Andreya. Wathi esebikezela isibonakaliso sokuba khona kwakhe ezinsukwini zokucina, wabuza umbuzo oqakathekileyo othi: “Ngubani kambe oyinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo umninimuzi ayibeke esikhundleni sokukhangela izisebenzi zalapha ekhaya ukuthi azinike ukudla kwazo ngesikhathi esifaneleyo?” (Mathewu 24:3, 45; Makho 13:3, 4) UJesu wayengakhulumi ngokudla okungokoqobo kodwa wayefananisa ukudla lolwazi ngoNkulunkulu. Wayesenza abafundi bakhe babe leqiniso lokuthi esikhathini sokucina yena njengenkosi yabo, wayezabeka labo abazanika abalandeli bakhe ulwazi ngoNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ngobani ababezakuba yileyo nceku?

Liqembu elincane elibunjwa ngabalandeli bakaJesu abagcotshweyo. ‘Inceku’ le yiyo eliQula eLibusayo laboFakazi bakaJehova. Inika abazalwane abakhonza ndawonye layo ukudla okungokomoya okufika ngesikhathi. Sithembele encekwini le ethembekileyo ukuthi iqhubeke isinika ‘isabelo sethu sokudla ngesikhathi esifaneleyo.’Lukha 12:42.

Inakekela abendlu kaNkulunkulu. (1 Thimothi 3:15) UJesu wanika inceku umsebenzi oqakathekileyo wokukhangela umsebenzi wenhlanganiso kaJehova yengxenye yasemhlabeni, ohlanganisa ukukhangela impahla yayo, ukuqondisa umsebenzi wokutshumayela, lokusifundisa emabandleni ethu. Ngakho-ke, ukuze siphiwe esikudingayo ngesikhathi, “inceku ethembekileyo” yabela ulwazi ngoNkulunkulu isebenzisa amabhuku esiwasebenzisa ekutshumayeleni langenhlelo ezibakhona emihlanganweni yethu emikhulu lemincane.

Inceku le egcotshiweyo ithembekile eqinisweni leBhayibhili lasemlayweni wokutshumayela izindaba ezinhle, njalo ihlakaniphile endleleni enakekela ngayo zonke izinto ezisemhlabeni uKhristu athi izinakekele. (ImiSebenzi 10:42) UJehova udonsa abantu abanengi ukuthi babe ngoFakazi bakhe njalo unceda inceku yakhe ukuthi iphe ulwazi olunengi ngaye.Isaya 60:22; 65:13.

  • Ngubani owabekwa nguJesu ukuthi aphe abafundi bakhe ulwazi ngoNkulunkulu?

  • Inceku ithembekile njalo ihlakaniphile ngaziphi indlela?