Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 24

Imali Yokusekela Umsebenzi Wethu Womhlaba Wonke Ivela Ngaphi?

Imali Yokusekela Umsebenzi Wethu Womhlaba Wonke Ivela Ngaphi?

ENepal

ETogo

EBritain

Inhlanganiso yethu idinda njalo yabela mahala izigidi zamaBhayibhili lamabhuku umnyaka ngamunye. Siyakha njalo silungisise amaWolu oMbuso lamawofisi amagatsha. Sinakekela izinkulungwane zabahlala eBhetheli kugoqele labanali, njalo sipha uncedo kulabo abayabe behlelwe ngumonakalo. Ngakho ungahle ube lombuzo wokuthi, ‘Imali yokwenza konke lokhu ivela ngaphi?’

Kasibhadalisi lutho, kasithathi okwetshumi noma inkongozelo. Lanxa ukunakekela umsebenzi wokutshumayela kudula, kasiceli mali. Eminyakeni edlula elikhulu, imagazini yesibili okuthiwa yi-Nqabayokulinda yathi siyakholwa ukuthi uJehova nguye osisizayo njalo “kasisoze sancenga loba sacela uncedo ebantwini.” Kasikaze senze njalo!Mathewu 10:8.

Umsebenzi wethu usekelwa ngeminikelo yokuzifunela. Abantu abanengi bayawuqakathekisa umsebenzi wethu wokufundisa iBhayibhili njalo bayanikela ukuze uqhubekele phambili. OFakazi ngokwabo bayajabula ukunikela ngesikhathi sabo, amandla abo, imali yabo lokunye abalakho ukuze intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni wonke. (1 ImiLando 29:9) EWolu loMbuso lasemihlanganweni emikhulu kulamabhokisi eminikelo lapho labo abafuna ukunikela abangafaka khona iminikelo yabo. Kumbe abanye banganikela besebenzisa iwebhusayithi yethu i-jw.org. Izikhathi ezinengi, abanikelayo yilabo abanganothanga njengomfelokazi ongumyanga, uJesu akhuluma ngaye kuhle kakhulu, owaphosela okuzinhlamvana kwethusi okubili esitsheni. (Lukha 21:1-4) Ngakho loba ngubani ‘angabeka eceleni imali ethile’ ngazo zonke izikhathi ukuze ‘anike lokho amise enhliziyweni yakhe ukukunikela.’1 Khorinte 16:2; 2 Khorinte 9:7.

Sileqiniso lokuthi uJehova uzaqhubeka enza ukuthi labo abafuna ‘ukumdumisa ngemfuyo yabo’ baqhubeke besekela umsebenzi woMbuso ukuze intando yakhe yenziwe.Izaga 3:9.

  • Kuyini okwenza inhlanganiso yethu ingafanani lezinye izinkolo?

  • Iminikelo eyenziwa ngokuzifunela isetshenziswa njani?