Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 15

Abadala Balinceda Njani Ibandla?

Abadala Balinceda Njani Ibandla?

EFinland

Ukufundisa

Ukwalusa

Ukutshumayela

Enhlanganisweni yethu kasila bafundisi ababhadalwayo. Njengoba kwakunjalo kuqalisa ibandla lobuKhristu, ababonisi abafaneleyo lamuhla babekwa ‘njengabelusi bebandla likaNkulunkulu.’ (ImiSebenzi 20:28) Abadala laba bangamadoda alobuhlobo obuqinileyo loJehova. Bakhokhela njalo beluse ibandla ‘bengabanjwa ngamandla, kodwa ngenxa yokuthanda kwabo, bengelamhawu wemali, kodwa befisa ukusiza.’ (1 Phetro 5:1-3) Kuyini abasenzela khona?

Balendaba lathi njalo bayasivikela. Abadala banika isiqondiso esivela eMibhalweni njalo basiza ibandla ukuthi lihlale liseduze loJehova. Abadala kababusi abantu bakaJehova kodwa benza babe lenhlalakahle njalo benza bajabule ngoba bayakwazi ukuthi uNkulunkulu nguye obanike lo msebenzi oqakathekileyo. (2 Khorinte 1:24) Njengomalusi onakekela imvu ngayinye ngonanzelelo, abadala bayazama ukwazi ilunga ngalinye lebandla.Izaga 27:23.

Basifundisa ukwenza intando kaNkulunkulu. Iviki ngayinye abadala bayasifundisa emihlanganweni yebandla ukuze baqinise ukholo lwethu. (ImiSebenzi 15:32) Amadoda la, azinikeleyo akhokhela umsebenzi wokutshumayela njalo asebenza lathi esifundisa izinto ezitshiyeneyo eziphathelene lokutshumayela.

Bakhuthaza omunye lomunye wethu. Abadala abasemabandleni ethu basinceda ukuthi siqinise ubuhlobo bethu loJehova ngokusivakatshela emakhaya ethu lokukhuluma lathi eWolu loMbuso ukuze basincede njalo basiduduze ngeMibhalo.Jakhobe 5:14, 15.

Eminye imisebenzi abalayo ngaphandle kweyebandla ngeyokuziphilisa lokunakekela izimuli zabo. Konke lokhu kudinga isikhathi sabo. Kumele sibahloniphe abafowethu laba abasebenza nzima.1 Thesalonika 5:12, 13.

  • Yiwuphi umsebenzi wabadala bebandla?

  • Abadala batshengisa njani ukuthi bayakukhathalela?