Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 1

OFakazi bakaJehova Bangabantu Abanjani?

OFakazi bakaJehova Bangabantu Abanjani?

EDenmark

ETaiwan

EVenezuela

E-India

Bangaki oFakazi bakaJehova obaziyo? Abanye bethu bangaba ngomakhelwane bakho, abantu osebenza labo, kumbe bangaba ngofunda labo esikolo. Mhlawumbe sake saxoxa lawe ngeBhayibhili. Singobani vele, njalo kungani sitshela abanye ngesikukholwayo?

Singabantu nje abafanana labanye. Sakhulela emiphakathini etshiyeneyo njalo sivela ezimulini ezitshiyeneyo. Abanye bethu babengena amanye amasonto, abanye babengakholwa kuNkulunkulu. Loba kunjalo, sonke singakabi ngoFakazi sazinika isikhathi sokuhlolisisa izimfundiso zeBhayibhili. (ImiSebenzi 17:11) Sakuzwisisa lokho esasikufunda sasesizikhethela ukukhonza uJehova uNkulunkulu.

Ukufunda iBhayibhili kuyasinceda. Njengabantu bonke silezinhlupho zethu njalo silakho esikuphambanisayo. Kodwa ukuzama ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili ekuphileni kwethu kwansuku zonke sekwenze impilo zethu zaba ngcono kakhulu. (IHubo 128:1, 2) Lesi ngesinye isizatho esenza sitshele abanye izinto ezinhle esizifundileyo eBhayibhilini.

Siphila ngezimiso zikaNkulunkulu. Izimiso lezi ezifundiswa eBhayibhilini zenza sibe lenhlalakahle, zenza sihloniphe abanye njalo zenza sibe ngabantu abathembekileyo labalomusa. Zikhuthaza ukuthi sibe ngamalunga omphakathi aloncedo lempilakahle njalo zikhuthaza ukuziphatha lokuthi izimuli zibambane. Sileqiniso lokuthi ‘uNkulunkulu kathandi abanye abantu kulabanye,’ yikho siyingxenye yabazalwane abangokomoya bomhlaba wonke abangehlukaniswa yikuthi bavela kuliphi ilizwe noma ukuthi bangumhlobo bani. Lanxa singabantu nje, akula abanye abantu abafanana lathi.ImiSebenzi 4:13; 10:34, 35.

  • Kuyini okwenza oFakazi bakaJehova bafanane labanye abantu?

  • Yiziphi izimiso oFakazi abazifundileyo ngokufunda iBhayibhili?