Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 25

Kungani amaWolu oMbuso Esakhiwa Njalo Akhiwa Njani?

Kungani amaWolu oMbuso Esakhiwa Njalo Akhiwa Njani?

EBolivia

E-Nigeria, kungakakhiwa, sekwakhiwe

ETahiti

Njengoba ibizo elithi iWolu loMbuso lisitsho, eWolu loMbuso kufundiswa imfundiso yeBhayibhili eqakatheke kakhulu ephathelene loMbuso kaNkulunkulu oyiwo uJesu ayefundisa ngawo.Lukha 8:1.

Ayizindawo zokukhonza kweqiniso emphakathini. AmaWolu oMbuso ayizindawo lapho oFakazi bakaJehova abahlelela khona umsebenzi wokutshumayela endaweni abakiyo. (Mathewu 24:14) AmaWolu oMbuso ayatshiyana ubukhulu lendlela akhiwe ngayo kodwa awakho makhulu kakhulu njalo kawaceciswanga kakhulu. Amanengi asetshenziswa ngamabandla adlula elilodwa. Ukuze amabandla labamemezeli abandayo benele, esikhathini lesi kwakhiwa amatshumi ezinkulungwane zamaWolu oMbuso (okutsho ukuthi amaWolu angu-5 ngelanga). Lokhu kwenzakala njani?Mathewu 19:26.

Akhiwa ngeminikelo eya ohlelweni lokwakhiwa kwamaWolu oMbuso. Iminikelo le ithunyelwa ewofisini legatsha ukuze imali le inikwe amabandla afuna ukwakha kumbe ukulungisa kutsha iWolu loMbuso. Kodwa limali ayizali.

Akhiwa yizisebenzi ezizinikeleyo ezingabhadalwayo ezivela ezimulini ezitshiyeneyo lasezimweni ezitshiyeneyo. Kuye kwahlelwa Amaqembu oKwakha amaWolu oMbuso emazweni amanengi. Amaqembu ezinceku zokwakha lezisebenzi ezizinikeleyo ahamba emabandleni atshiyeneyo elizweni elilodwa kanye lasemaphandleni ukuze ancedise amabandla la ukuthi akhe amaWolu oMbuso awo. Kwamanye amazwe, oFakazi abalolwazi lwezokwakha babekwa ukuthi bakhangele umsebenzi wokwakha lokulungisa kutsha amaWolu oMbuso. Lanxa esabelweni esithile kulabanengi abalobuciko bezokwakha abazinikela ukusebenza lapho okwakhiwa khona, amalunga ebandla lakuleyo ndawo yiwo ayenza umsebenzi omnengi. Umoya kaJehova lemizamo yabantu bakhe eyenziwa ngenhliziyo yonke yenza konke lokhu kwenzeke.IHubo 127:1; Kholose 3:23.

  • Kungani indawo zethu zokukhonzela kuthiwa ngamaWolu oMbuso?

  • Kuyini okwenza senelise ukwakha amaWolu oMbuso emhlabeni wonke?