Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 23

Amabhuku Ethu Abhalwa Njani Njalo Ahunyutshwa Njani?

Amabhuku Ethu Abhalwa Njani Njalo Ahunyutshwa Njani?

UHlangothi lwezokuLoba, e-U.S.A.

ESouth Korea

E-Armenia

EBurundi

ESri Lanka

Sibhala amabhuku ngezindimi ezidlula i-750 ukuze simemezele izindaba ezinhle ngendlela engcono kakhulu ‘ezizweni zonke, lasezizwaneni, lasezindimini kanye lasebantwini.’ (ISambulo 14:6) Siwenza njani lo msebenzi onzima kangaka? Siwenza sincediswa ngabalobi abasemhlabeni wonke leqembu labahumutshi abazinikeleyo, bonke abangoFakazi ­bakaJehova..

Okuhunyutshwayo kuyabe kubhalwe ngesiNgisi. IQula eliBusayo likhangela umsebenzi woHlangothi lokuLoba ewofisini lethu elikhulu lomhlaba wonke. Lolu hlangothi luhlela umsebenzi wabalobi abasebenza ewofisini elikhulu kanye lakwamanye amagatsha athile. Ukuba labalobi abasendaweni ezitshiyeneyo kwenza senelise ukubhala ngezihloko ezithinta abantu abalamasiko lemikhuba etshiyeneyo, ukuze amabhuku ethu akhange abantu bezizwe ezinengi.

Osekubhaliwe kuthunyezelwa abahumutshi. Nxa lokho okubhaliweyo sekuhloliwe kwabonwa ukuthi kulungile, kuthunyezelwa kubahumutshi abasemhlabeni wonke ngekhompiyutha, abahumutshayo baphinde bahlole abakubhalileyo. Bazama ukukhetha ‘amabala aqondileyo njalo aliqiniso’ okuzakwenza abakuhumutshayo kufanane xathu lalokho okusesiNgisini.UmTshumayeli 12:10.

Amakhompiyutha enza ukuthi umsebenzi lo wenziwe ngokuphangisa. Ikhompiyutha ngeke yenze umsebenzi owenziwa ngabalobi labahumutshi. Kodwa umsebenzi wabo uyaphangisa nxa besebenzisa inhlelo ezikukhompiyutha ezifanana lezichazamazwi lokokuchwayisisa. OFakazi bakaJehova benza uhlelo okuthiwa yi-Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS). Lolu hlelo lubanceda ukuthi babhale ngamakhulu ezindimi, bafake okubhaliweyo ndawonye lemifanekiso ekhona, njalo benze lokho okubhaliweyo kulungele ukudindwa.

Kungani sisenza umzamo ongaka wokuthi sihumutshe lezindimi ezikhulunywa ngabantu abazinkulungwane ezilutshwana? Ngoba kuyintando kaNkulunkulu ukuthi ‘abantu bonke basindiswe njalo balazi iqiniso.’1 Thimothi 2:3, 4.

  • Umsebenzi wokuloba amabhuku ethu wenziwa njani?

  • Kungani sihumutshela amabhuku ethu ezindimini ezinengi kangaka?