Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 17

Ababonisi Abahambelayo Basinceda Ngani?

Ababonisi Abahambelayo Basinceda Ngani?

EMalawi

Iqembu labaya ekutshumayeleni

Inkonzo yasensimini

Umhlangano wabadala

IMibhalo yamaKhristu yesiGiriki ikhuluma kanengi ngoBhanaba lomphostoli uPhawuli. La madoda ayengababonisi abahambelayo, ehambela amabandla akuqala. Kungani ayesenza njalo? Kungenxa yokuthi babelendaba lenhlalakahle yabafowabo abangamaKhristu. UPhawuli wathi wayefuna ‘ukubuyela emuva ayebona abazalwane ukuthi baqhuba njani.’ Wayezimisele ukuhamba amakhilomitha angamakhulu ukuze ayeqinisa abazalwane. (ImiSebenzi 15:36) Ababonisi abahambelayo lamuhla balesifiso esifananayo.

Basihambela ukuze bazosikhuthaza. Umbonisi wesiqinti munye ngamunye uhambela amabandla angaba ngu-20 ethatha iviki kubandla ngalinye kabili ngomnyaka. Sithola okunengi elwazini lwababonisi abahambelayo labafazi babo. Bazama ukwazi ngcono abasakhulayo labantu abadala njalo bayakuthanda ukuhamba lathi ekutshumayeleni lakulabo esifunda labo iBhayibhili. Ababonisi laba benza ukuhambela kokwalusa labadala. Basiqinisa ngokusinika izinkulumo ezikhuthazayo emihlanganweni emincane lemikhulu.ImiSebenzi 15:35.

Balendaba lathi sonke. Ababonisi besiqinti abahambelayo balendaba kakhulu lokuthi ibandla lilobuhlobo obunjani loJehova. Benza umhlangano labadala lezinceku ezikhonzayo ukuze bakhangele ingqubelaphambili yebandla njalo babanike iseluleko esingabanceda ekwenzeni umsebenzi wabo. Bancedisa amaphayona ukuthi aphumelele enkonzweni yawo njalo bajabulela ukwazi abantu abatsha lokuzwa ukuthi sebethuthuke njani ekwazini iqiniso. Abazalwane laba bazinikela ngokukhululekileyo ‘njengezisebenzi kanye lathi phakathi [kwethu].’ (2 Khorinte 8:23) Kumele silingisele ukholo lwabo lokuzinikela kwabo kuNkulunkulu.Hebheru 13:7.

  • Kungani ababonisi besiqinti bevakatshela amabandla?

  • Ukuvakatsha kwabo kungakunceda njani?