Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 8

UJosiya Wayelabangane Abalungileyo

UJosiya Wayelabangane Abalungileyo

Kunzima yini ukwenza izinto ezilungileyo?—Abanengi bacabanga ukuthi kunzima. IBhayibhili lithi kwakunzima kakhulu ukuthi umfana okwakuthiwa nguJosiya enze izinto ezilungileyo. Kodwa wayelabangane abalungileyo abamnceda kakhulu. Asifunde okunengi ngoJosiya kanye labangane bakhe.

Ubaba kaJosiya kwakungu-Amoni inkosi yakoJuda. U-Amoni wayesenza izinto ezimbi njalo ekhonza izithombe. Ubaba kaJosiya esefile, uJosiya waba yinkosi yakoJuda. Kodwa wayeleminyaka engu-8 kuphela! Ucabanga ukuthi wayesenza izinto ezimbi njengoyise yini?—Hatshi wayengakwenzi okubi!

UZefaniya wayetshela abantu ukuthi bangakhonzi izithombe

Lanxa wayemncane kakhulu, uJosiya wayefuna ukulalela uJehova. Yikho wakhetha abangane abathanda uJehova. Bamnceda kakhulu uJosiya ukuthi enze okulungileyo. Ngobani abanye ababengabangane bakaJosiya?

Omunye umngane wakhe kwakunguZefaniya. UZefaniya wayengumphrofethi  owayetshela abantu bakoJuda ukuthi nxa belokhu bekhonza izithombe bazahlupheka. UJosiya wamlalela uZefaniya, kazange akhonze izithombe kodwa wakhonza uJehova.

Omunye umngane kaJosiya kwakunguJeremiya. Babephosa balingane futhi besakhula babehlala duzeduze. Babengabangane abathandana kakhulu okokuthi uJosiya esefile uJeremiya wabhala ingoma emnandi eyayitshengisa ukuthi wayemthanda umngane wakhe uJosiya. UJeremiya loJosiya babencedisana ukuthi benze izinto ezilungileyo njalo balalele uJehova.

UJosiya loJeremiya babencedisana ukuthi benze okulungileyo

Ufundani wena kuJosiya?—UJosiya wayefuna ukwenza okuhle lanxa wayemncane. Wayekwazi ukuthi kumele akhethe abangane abathanda uJehova. Lawe kumele ukhethe abangane abathanda uJehova njalo abazakunceda ukuthi wenze okuhle!

BALA EBHAYIBHILINI LAKHO

  • 2 Imilando 33:21-25; 34:1, 2; 35:25