Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isethulo

Isethulo

“Thanda uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomoya wakho wonke kanye langamandla akho wonke. Imilayo le engikupha yona lamuhla kumele ibe sezinhliziyweni zenu. Igcizeleleni kubantwabenu. Khulumani ngayo nxa lihlezi emakhaya enu lanxa lihamba ezindleleni, nxa lilele phansi loba nxa livuka.”​—UDUTHERONOMI 6:5-7.