Uhlelo lomhlangano Wesabelo WaboFakazi BakaJehova Ka-2023

NgoLwesihlanu

Uhlelo lwangoLwesihlanu lusekelwe ku-1 Khorinte 13:4 othi, “Uthando luyabekezela.”

NgoMgqibelo

Uhlelo lwangoMgqibelo lusekelwe ku-1 Thesalonika 5:14 othi, “Libekezelele wonke umuntu.”

NgeSonto

Uhlelo lwangeSonto lusekelwe ku-Isaya 30:18 othi, “UJehova ukulindele ngesineke ukulenzela umusa.”

Iziqondiso Zalabo Abeze Emhlanganweni

Iziqondiso Zalabo Abeze Emhlanganweni.

Nanku Okunye

OKUMAYELANA LATHI

Ngena umhlangano wesabelo ka-2024 olesihloko esithi “Tshela Abanye ‘Izindaba Ezinhle!’”

Siyakunxusa ukuthi uzongena umhlangano walonyaka wamalanga amathathu waboFakazi bakaJehova.

IMIHLANGANO YESABELO

Siyakunxusa Emhlanganweni Wesabelo WaboFakazi BakaJehova Ka-2023 Olesihloko Esithi ‘Bekezela’!

Siyakunxusa emhlanganweni waboFakazi bakaJehova ozathatha amalanga amathathu.

IMIHLANGANO YESABELO

Inzwisa Yomdlalo Othi: “Vumela UJehova Akuqondise”

Nanzelela ukuthi ubunzima obusehlelayo bungasinceda njani ukuthi sithembele uJehova.