2023 Umbiko Wenkonzo WaboFakazi BakaJehova Emhlabeni Wonke

Khangela umbiko wenkonzo waboFakazi bakaJehova emhlabeni wonke kusukela ngoSeptember 2022 kusiya ku-August 2023.

Amanani Ka-2023

Umbiko lo utshengisa umsebenzi wokutshumayela owenziwe ngoFakazi bakaJehova emhlabeni wonke.

2023 Umbiko Wamazwe Lezinye Indawo

Umbiko lo ugoqela inani laboFakazi, lenani lababhabhathizwayo ngalowo mnyaka wenkonzo lenani lababekhona eSikhumbuzweni kanye lokunye okunengi.

Nanku Okunye

IMIBUZO EJAYELE UKUBUZWA NGABANTU

Bangaki OFakazi BakaJehova Emhlabeni Wonke?

Bala uzwe ukuthi inani laboFakazi litholakala njani.

IMIBUZO EJAYELE UKUBUZWA NGABANTU

Kungani OFakazi BakaJehova Betshumayela Endlini Ngendlu?

Funda lokho uJesu atshela abafundi bakhe ukuthi bakwenze.

IZETHULO EZINGASETSHENZISWA EKUTSHUMAYELENI

Bangobani OFakazi BakaJehova?

Abantu abanengi bayazibuza ukuthi oFakazi bakaJehova ngabantu abanjani. Zizwele beziphendulela.

OKUMAYELANA LATHI

OFakazi BakaJehova Emhlabeni Wonke

Thola okunengi mayelana laboFakazi bakaJehova.

OKUMAYELANA LATHI

Kwenzakalani Esifundweni SeBhayibhili?

Emhlabeni wonke jikelele oFakazi bakaJehova basebenzisa lindlela ukucela ukufunda labantu iBhayibhili mahara. Khangela ukuthi isebenza njani. Zwisisa iBhayibhili lakho.