Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Indlela Esigcina Ngayo Imfihlo Yakho

Indlela Esigcina Ngayo Imfihlo Yakho

Okuphathelane Lawe

Loba kuyini okuphathelane lawe okuloba kuWebhusayithi le kusetshenziswa yi-Watchtower Bible and Tract Society of New York Inc., noma ezinye izinhlanganiso zayo ukuze kwenziwe lokho oyabe ufisa ukuthi kwenziwe ngesikhathi ukuloba. I-Watchtower Bible and Tract Society of New York Inc., kayisakazi okuphathelane lawe kuloba ngubani ngaphandle nxa kumele kwenziwe njalo ukuze uthole uncedo oyabe uludinga. I-Watchtower iqala ngokukutshela ingakaniki omunye umuntu okuphathelane lawe njalo lokhu ikwenza ngendlela esemthethweni ukuze kuvinjelwe izinto ezifanana lobugwelegwele loba okunye okunjalo. Noma kuyini okufakayo okuphathelane lawe kakusoze kuthengiswe loba kusetshenziselwe ukwenza lokho ongacelanga ukuthi kwenziwe.

I-E-mail Address

I-E-mail Address ozayibhala kuWebhusayithi le izasetshenziswa ukukhuluma lawe ngokuphathelane le-akhawunti yakho. Ngokwesibonelo, nxa ungakhohlwa i-user name noma i-password njalo ufuna uncedo ukuze ungene kuwebhusayithi le, uzathola uncedo ngomlayezo ozathunyezelwa ku-e-mail yakho owayibhala ku-profile yakho.

Ama-Cookies

Ama-cookies asetshenziselwa ukukhumbula okuyabe kukhethwe ngumuntu lapho esebenzisa i-jw.org. Ngokwesibonelo, ulimi ojayele ukulusebenzisa nxa uvula i-jw.org luyagcinwa ku-cookie ukuze nxa usuphinda ukuyivula ivule ngolimi olufananayo. Akula lutho oluphathelane lomuntu olugcinwa kuma-cookies.

I-Active Scripting noma i-JavaScript

I-scripting isetshenziswa yi-jw.org ukuze kuthuthukiswe indlela iWebhusayithi esebenza ngayo. Ukusebenzisa i-scripting kwenza ukuthi i-jw.org inike umuntu ulwazi oluthile ngokuphangisa. I-scripting kayisetshenziswa yi-jw.org ukufaka inhlelo zamakhompiyutha kukhompiyutha yomuntu noma ukuthatha okuphathelane lomuntu ungela mvumo.

I-active scripting noma i-JavaScript kumele ibe isebenza ku-browser ukuze ezinye izingxenye ze-jw.org zisebenze kuhle. Ama-web browsers amanengi ayenza ingxenye le isebenze noma ingasebenzi kusiya ngeWebhusayithi. Hlola i-Web browser help documentation ukuze ukwazi ukwenza i-scripting isebenze kumaWebhusayithi akhethiweyo.

Nxa kudingeka ukuthi sintshintshe okunye okulotshwe lapha, untshintsho lolo sizalufaka ekhasini leli.