OKUBONAYO
 1. 1. Ikhul’ inkazana,

  Wayey’bona.

  Ikhal’ ijabula,

  Wayekhangele.

  Nxa yayinqoba izilingo,

  Yayimjabulisa uyise.

  (IKHORASI)

  “Ndodakazi uz’gqaja ngawe.

  Uzahlala ekuthanda.”

 2. 2. Isebenza nzim’

  Indodakazi.

  Futh’ iyalalela,

  Insukuzonke.

  Iyathokoza,

  Ngob’ uyise uyayithanda uhlal’ esithi:

  (IKHORASI)

  “Ndodakazi ngiz’gqaja ngawe.

  Ngizahlala ngikuthanda.”

  (IYANTSHINTSHA)

  UJehov’ ubona,

  Futhi wazi,

  Okwenzileyo,

  Lothando lwakho.

  Ngeke akhohlwe,

  Okwenzele,

  Ibizo lakhe.

  (IKHORASI)

  Ndodakazi uz’gqaja ngawe.

  Ndodakazi uzak’sekela.

  Ndodakaz’ uzak’nakekela.

  Ndodakaz’ uyak’thanda.