Dawuniloda:

(ISambulo 11:15; 12:10)

 1. Jehov’ unguNkulunkulu,

  Kuze k’be phakade.

  Uphe iNdodana yakho;

  Is’hlalo sob’khosi.

  INkosi isibekiwe;

  Izabus’ umhlaba wonke.

  (IKHORASI)

  Usubus’ uMbuso

  Uzaletha insindiso.

  S’yakhuleka sithi:

  “Kawuz’ uMbuso kawuze!”

 2. Masinyane uSathane;

  Uzacobodiswa.

  Lanxa esihlupha sonke,

  Asilahl’ ithemba.

  INkosi isibekiwe;

  Izabus’ umhlaba wonke.

  (IKHORASI)

  Usubus’ uMbuso

  Uzaletha insindiso.

  S’yakhuleka sithi:

  “Kawuz’ uMbuso kawuze!”

 3. Izingilos’ ezulwini

  Z’jabula kakhulu.

  Ngob’ uxotshiw’ uSathane

  Ongusomangase.

  INkosi isibekiwe;

  Izabus’ umhlaba wonke.

  (IKHORASI)

  Usubus’ uMbuso

  Uzaletha insindiso.

  S’yakhuleka sithi:

  “Kawuz’ uMbuso kawuze!”