OKUBONAYO

(1 ImiLando 29:16)

 1. 1. Kuyisibusiso Jehova,

  Ukukwakhela indawo.

  Siyinikela ngentokozo,

  Ukuz’ ukhazinyuliswe.

  Konke esikunika khona,

  Nguwe owasipha khona.

  Ulwazi lamandl’ esilawo,

  Siyakunikela kuwe.

  (IKHORASI)

  Lindawo isingeyakho,

  Ibizwa ngawe Baba.

  Siyayinikela kuwe,

  S’cela uyamukele.

 2. 2. Sizakudumisa Jehova,

  Sikulesi isakhiwo.

  Lesisakhiwo sizagcwala,

  Abant’ abafunda ngawe.

  Sizay’nakekela lindawo,

  Ukuze wen’ udunyiswe.

  Lesi sakhiwo sifakaze,

  Ngawe umnikazi waso.

  (IKHORASI)

  Lindawo isingeyakho,

  Ibizwa ngawe Baba.

  Siyayinikela kuwe,

  S’cela uyamukele.

(Khangela lo-1 AmaKho. 8:18, 27; 1 ImiLan. 29:11-14; ImiSeb. 20:24.)