OKUBONAYO

(IHubo 97:1)

 1. 1. Thokoz’ udumis’ uJehova,

  Amazul’ amemez’ uk’lunga kwakhe.

  Asimhlabeleleni yen’ uJehova;

  S’babaz’ imisebenzi yakhe.

  (IKHORASI)

  Izulu l’jabule kanye law’ umhlaba,

  UJehova useyiNkosi!

  Izulu l’jabule kanye law’ umhlaba,

  UJehova useyiNkosi!

 2. 2. Tshel’ izizwe ngodumo lwakhe;

  Ngob’ uJehov’ unguMsindisi wethu.

  UJehova yiNkosi makadunyiswe,

  S’khothame sonke phambi kwakhe.

  (IKHORASI)

  Izulu l’jabule kanye law’ umhlaba,

  UJehova useyiNkosi!

  Izulu l’jabule kanye law’ umhlaba,

  UJehova useyiNkosi!

 3. 3. UMbuso wakhe usubusa.

  INdodana yakh’ isesihlalweni.

  Onkulunkul’

  bamanga bazayangeka,

  Ngob’ udumo ngol’kaJehova.

  (IKHORASI)

  Izulu l’jabule kanye law’ umhlaba,

  UJehova useyiNkosi!

  Izulu l’jabule kanye law’ umhlaba,

  UJehova useyiNkosi!

(Khangela lo-1 ImiLan. 16:9; Hubo. 68:20; 97:6, 7.)