OKUBONAYO

(Isaya 43:10-12)

 1. 1. Abantu benz’ iz’thombe,

  Kabamaz’ uJehova.

  Yena nguSomandla,

  Njal’ uphakeme.

  Izithomb’ aziboni.

  Okuzakwenzakala.

  Izithombe azilamandla,

  Futhi ngeke zisincede.

  (IKHORASI)

  S’ngoFakazi bakaJah.

  S’khuluma singesabi.

  S’khonz’ uNkulunkul’ weqiniso.

  Ukhuluma kwenzeke.

 2. 2. S’fakaza ngoJehova,

  Simnike lonk’ udumo.

  S’khuluma ngoMbuso,

  Silesibindi.

  S’tshumayel’ iqiniso,

  El’khulula abantu.

  Futhi elenza baz’misele,

  Ukukhonza uJehova.

  (IKHORASI)

  S’ngoFakazi bakaJah.

  S’khuluma singesabi.

  S’khonz’ uNkulunkul’ weqiniso.

  Ukhuluma kwenzeke.

 3.  3. Uk’fakaza k’dumisa,

  Ibizo l’kaJehova.

  Abaligconayo,

  Bayaxwayiswa.

  Bangaxolelwa futhi

  Nxa sebephendukile.

  Uk’khonz’ uJah kwenza sithole,

  Ukuphila ok’phakade.

  (IKHORASI)

  S’ngoFakazi bakaJah.

  S’khuluma singesabi.

  S’khonz’ uNkulunkul’ weqiniso.

  Ukhuluma kwenzeke.

(Khangela lo-Isaya. 37:19; 55:11; Hez. 3:19.)