OKUBONAYO

(IHubo 26)

 1. 1. Ngahlulele Nkos’ yami Jehova;

  Khangel’ ubuqotho lok’thembeka kwami.

  Ngihlola ungikhangelisise;

  Hlambulul’ inhliziyo lengqondo yami.

  (IKHORASI)

  Kodwa mina sengizimisele,

  Ukuthi ngihlale ngiqotho kok’phela.

 2. 2. Ngenyanya umbuthano wez’gangi,

  Lezixhwali ezingathandi okuhle.

  Ungangibhubhisi lezigangi,

  Ezilolaka futh’ ezilodlakela.

  (IKHORASI)

  Kodwa mina sengizimisele,

  Ukuthi ngihlale ngiqotho kok’phela.

 3. 3. Ngithand’ ukuhlal’ endlini yakho,

  Ngenz’ inkonz’ engcwele izinsuku zonke.

  Ngizazungez’ i-al’thare lakho,

  Ngenze ukubonga kwami kuzwakale.

  (IKHORASI)

  Kodwa mina sengizimisele,

  Ukuthi ngihlale ngiqotho kok’phela.

(Khangela loHubo. 25:2.)