OKUBONAYO

(U-Eksodusi 32:26)

 1. 1. Sake sangayaz’ indlela kaJah,

  Ngoba s’qilwa yinkolo yamanga.

  Kodwa sathi sisizwa ngoMbuso.

  Saphuma emnyameni.

  (IKHORASI)

  Woba kuJehova ak’thokozise.

  Yen’ uqotho kasoze akutshiye.

  Tshel’ abant’ indaba zenkululeko,

  UMbuso kaKhristu won’ uzakwanda.

 2. 2. Sizahlala simsekel’ uBaba,

  Ngokutshumayela ngaw’ uMbuso.

  Kumele siwenz’ umsebenzi lo,

  Ngob’ is’khathi s’phelile.

  (IKHORASI)

  Woba kuJehova ak’thokozise.

  Yen’ uqotho kasoze akutshiye.

  Tshel’ abant’ indaba zenkululeko,

  UMbuso kaKhristu won’ uzakwanda.

 3. 3. Asimesabi thin’ uDeveli,

  Ngoba sithembele kuJehova.

  Lanxa sibalutshwan’ asesabi,

  UJehov’ uzas’lwela.

  (IKHORASI)

  Woba kuJehova ak’thokozise.

  Yen’ uqotho kasoze akutshiye.

  Tshel’ abant’ indaba zenkululeko,

  UMbuso kaKhristu won’ uzakwanda.

(Khangela loHubo. 94:14; Zaga. 3:5, 6; Heb. 13:5.)