OKUBONAYO

(2 KwabaseKhorinte 4:18)

 1. 1. Lapho iziphofu sez’bona,

  Sezisizwa laz’ izacuthe.

  Abantwana bejabulile,

  Kulok’thula lentokozo.

  Lapho kuvuk’ abafileyo,

  Kungekho esikwesabayo.

  (IKHORASI)

  Uzakubona konke lokhu,

  Nxa ulindele umvuzo.

 2. 2. Impis’ isidla lezinyane,

  Ibhere lethole k’ndawonye.

  Umfan’ omncane ekwelusa,

  Kul’lalel’ ilizwi lakhe.

  Lapho kungasela nyembezi,

  Lokwesaba sekudlulile.

  (IKHORASI)

  Uzakubona konke lokhu,

  Nxa ulindele umvuzo.

(Khangela lo-Isaya. 11:6-9; 35:5-7; Joh. 11:24.)