OKUBONAYO

(IHubo 36:9)

 1. 1. Umntwan’ omncane, ithons’ lezulu,

  Imisebe yelanga lezilimo;

  Kuvela kuJah, k’yamfakazela.

  Izimang’ azenzayo, ziyas’philisa.

  (IKHORASI)

  Kumele senzeni ngesipho lesi?

  Ngaphandle kokumthanda yen’ owasiphayo.

  Siyas’mangalisa thin’ isipho lesi.

  Yisiph’ esikhulu, yisipho sok’phila.

 2. 2. Abany’ abantu bayakhalala njengomfazi kaJobe,

  Bayadela, thin’ asinjalo.

  S’dumisa uJah simbonga nsuku zonke,

  Ngok’phila kwethu.

  (IKHORASI)

  Kumele senzeni ngesipho lesi?

  Kumele sithande omakhelwane bethu.

  Siyas’mangalisa thin’ isipho lesi.

  Yisiph’ esikhulu, yisipho sok’phila.

(Khangela loJobe. 2:9; Hubo. 34:12; UmTshu. 8:15; Mat. 22:37-40; Rom. 6:23.)