OKUBONAYO

(IZaga 27:11)

 1. 1. Nsizwa lawe ntombi,

  Ng’cela ling’lalele.

  Ukuze ngimphendule,

  Ongeyisayo.

  Zikhethele,

  Ukungikhonza umutsha.

  Uzimisele,

  Ukuphilela mina.

  (IKHORASI)

  Ndodakazi lawe ndodana,

  Hlakaniphani ng’thokoze.

  Ling’khonze ngenhliziyo yonke.

  Liz’khethel’ ukung’dumisa.

 2. 2. Lizathokoza kakhulu,

  Lingang’khonza.

  Lanxa likhubeka,

  Mina ngizal’vusa.

  Noma abany’ abantu,

  Bengaliphoxa.

  Duduzwani yikwaz’ uk’thi,

  Ng’yalithanda.

  (IKHORASI)

  Ndodakazi lawe ndodana,

  Hlakaniphani ng’thokoze.

  Ling’khonze ngenhliziyo yonke.

  Liz’khethel’ ukung’dumisa.

(Khangela loDute. 6:5; UmTshu. 11:9; Isaya. 41:13.)