OKUBONAYO

(1 UPhetro 2:21)

 1. 1. UJehova wasibonisa uthando,

  Wathumela uJesu

  emhlabeni.

  Wahlala eqotho,

  Watshiya is’bonelo

  sokudumisa uJehova.

 2. 2. ILizwi l’kaJah

  kuye laba yisinkwa.

  Lamhlakaniphisa okwamagama.

  Waba yis’bonelo

  es’ngas’lingisela.

  Sizasilingisela sibili.

 3. 3. Lathi njengoJesu

  kas’dumisen’ uJah,

  Lokhu kuyamthokozisa uBaba.

  Nxa singamlingisela

  uJesu Khristu,

  Sizathandwa nguJehov’ uYise.